Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Normafa óvoda

Óvodavezető: Doba Csilla NORMAFA_logo-191x222
Cím: 1121 Budapest, Normafa út 30-32.
E-mail: normafa.ovoda(kukac)hegyvidek.hu
Tel.: 06-1-395-88-84
Honlap: www.normafaovoda.eu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
6 25 150

Intézményünk a Normafa természetvédelmi terület közelében helyezkedik el. Földrajzi adottságaink a Hegyvidéken kimagaslóak, egyediek és különleges lehetőségeket nyújtanak a gyermekek számára.

normafa1Sajátos adottságaink:

 • Környezetbarát és egészségóvó környezet (távol a forgalomtól, tiszta levegő) biztosítása
 • Az óvodánkat erdős terület veszi körül, ősfák ölelik át.
 • Udvarunk szinte park jellegű, gazdag egyedi növény- és állatvilággal övezve, egyéni módon kialakított udvarunkon a játékeszközök követik, biztosítják a különböző korosztályok igényeit.
 • Csoportos és egyéni tevékenységek megvalósítására, fejlesztésre külön kialakított helyiségekkel rendelkezünk (tornaterem, „Okosító szoba”, logopédiai szoba).
 • Fedett teraszaink lehetővé teszik, hogy tavasztól is lehessen a levegőn reggelizni, tízóraizni.

Személyi feltételeink

Az óvodapedagógusok munkáját fejlesztőpedagógus, gyermekszerető pedagógiai asszisztensek, óvodapszichológus, szociális segítő, dajkák, kertész és óvodatitkár segítik. Óvodánkban logopédus javítja a gyermekek beszédét, hangképzését.

Nevelésünk alapja az óvodapedagógia hagyományainak, értékeinek megőrzése. Az együttélés szabályainak megtanítása, az óvoda és a családok által is elvárt neveltségi szint elérése, az egészséges életmód szokásainak megalapozása, személyes képességek egyéni fejlesztése.

Célunk a szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, a gyermekek egyéni érdekeit szem előtt tartó, élmény gazdag óvodai nevelés.

Játékon belül, tevékenységen keresztül a gyermekek egyéni képességekhez igazodva olyan műveltségtartalmak közvetítése, mely alkalmassá teszi őket majd az iskolai környezet befogadására.

Óvodánkban többnyire vegyes csoportok működnek, és egy csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. A családok számára a sváb hagyományok megtartása, identitástudat erősítése és a német nyelv használatának támogatása is a feladatunk. Német csoport hagyományos ünnepei a Márton nap, Terményünnep, Nemzetiségi hét. Folyamatos együttműködésben vagyunk a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesülettel, programjaikon rendszeresen részt veszünk, Német Nemzetiségi Önkormányzat számos esetben támogatja a csoportot.

Pedagógiai Programunk főbb hangsúlyai:

 • Folyamatos tapasztalatszerzés biztosítása
 • Egyéni fejlődéshez igazodó ismeretnyújtás, differenciálás
 • Egészségmegőrző szokások kialakítása (kulturált étkezési szokások, edzettség)
 • Olyan környezeti kultúra megalapozása, ami magába foglalja az életmódot, gondolkodást, viselkedésmódot is- Megszöktek a játékok hét
 • A gyermekek aktivitását, tevékenységét előtérbe helyező módszerek és érzékszervekre ható szenzitív környezetpedagógia alkalmazása
 • Szabad játékban az óvodapedagógusok ötleteikkel támogatják a gyermekek kreativitását, a spontán tanulás alkalmait
 • Az anyanyelvi nevelésben a mese, a vers világán át a beszédkultúra, a szókincs és az önkifejezés erősítése
 • Matematikai tartalmú ismeretek játékos, életszerű helyzetekben történő megtapasztalása
 • Folyamatos megújulásban levő udvarunkon labdajátékok, futóbiciklik várják a gyerekeket gumitéglás labdapályán, biciklipályán (MOL pályázat megnyerésével és fenntartói támogatással)
 • Egészség hét tervezése (befőtt, savanyúság, süti készítése stb.)
 • A tevékenységek megszervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét
 • A „Szív Kincsesláda” program alkalmazása a nagycsoportokban, folyamatosan bővülő eszközkészletünkkel, IKT eszköz alkalmazásával
 • Gyümölcs, zöldség napi fogyasztása
normafa2 normafa5

  A Biztonságos Óvoda tagjaként a megújulás jegyében az új módszereket is beépítjük a pedagógiai programunkba. Ovi-zsaru bűnmegelőzési program bevezetésével a gyermekekben a baleset megelőzési magatartás kialakításával a biztonságérzés erősítésében is segítünk.

  Gyakran mennek a csoportok sétálni a környékre az óvoda által kidolgozott Hegyvidéki séták programunk alapján. Amennyiben az időjárás engedi, bejárjuk a környék túra útvonalait, felfedezzük a Hegyvidék adta környezeti nevezetességeket, látnivalókat (Víztorony, Erzsébet kilátó, Fogaskerekű, Gyermekvasút)

  Az óvoda Together környezetvédelmi projekt szereplője, okos mérő segítségével, Hümér projektünkkel a takarékos energiahasználatra hívjuk fel óvodai közösségünk figyelmét, valamint napkollektorok segítségével csökkentjük a költségeinket.

  Óvodakert működtetésével a növénygazdálkodás alapjait tanítjuk a gyermekeknek, a gyógynövények megismerése mellett.
  normafa6

  Kiemelten jelenik meg „Zöld Óvodaként” a nevelési programunkban a környezeti nevelés, ami áthatja mindennapjainkat, az egész óvodai életet. Zöld Óvoda ranggal rendelkezünk. Őshonos fafajok közül évente választanak a csoportok udvarrészükön egy fát “Mi fánk”-at (hárs, bükk, tölgy, juhar stb.), amit alaposabban megfigyelnek, megismernek, versekkel, énekekkel „ünnepelnek” a gyermekek.

  A hagyományos óvodai ünnepeken kívül nagy jelentőségük van programunkban a „zöld ünnepek”-nek (Állatok napja, Víz napja-vándornap, Föld napja, Madarak és fák napja, Fenntarthatósági hét).

  Téli időszakban “Madárkarácsonnyal” a kert madaraira is gondolunk, a gyermekekkel finomságokat készítünk, Madárbarátként rendszeresen gondoskodunk a kertünk „látogatóikról” kihelyezett etetőkkel és odúkkal, télen és tavasszal is egyaránt.

  Az óvodai évek során a gyermekek

  • felfedezik az élő, élettelen környezeti tényezők összefüggéseit
  • az erdőt, mint élőhelyet megismerik
  • az évszakokhoz kapcsolódó kerti munkában vesznek részt
  • védett növényeket, állatokat (keltike, mókus, szarvasbogár, stb.) láthatnak, különleges madarak megfigyelésének lehetősége

  Évek óta működik külső szakember (ornitológus) vezetésével „Természetbúvár ovi” a középső és nagycsoportos gyermekekkel helyszíni és külső terepen zajló foglalkozások keretén belül. Környezeti nevelő munkánkkal törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek naponta éljék meg a harmóniát önmagukkal és környezetükkel.

  Óvodánkban kerül megrendezésre minden évben a kerületi óvodások nagycsoportosainak Fülemile Környezeti Találkozója, melyen több állomást vezetve bővíthetik a gyermekek az élővilágról és annak védelméről szerzett tudásukat.

  Családokkal való együttműködés nagyon fontos számunkra.

  Partnernapok szervezésével a családok megismerhetik és közvetlenül átélhetik az óvoda mindennapjait. A szülőkkel való együttneveléssel adjuk meg a legoptimálisabb lehetőséget, fejlesztést és tartalmas óvodai éveket a gyermekek számára.

  normafa7

  Lehetőséget biztosítunk számukra nevelő munkánk folyamatos megismerésére közös programjainkon, melyek:

  • családi játék délelőtt
  • őszi kertrendezés
  • Márton napi lámpás felvonulás
  • Családi egészségnap
  • karácsonyi játékdélután
  • farsangi versenyjátékok, táncház
  • Föld napi kertépítés, virágültetés, virágvásár
  • húsvéti kézműves délelőtt
  • kerületi családi rendezvények

  A szülők igényeit egyeztetve óvodai időn kívül tanfolyami rendszerben van lehetőség a középső és nagycsoportosok számára játékos gyermektornára, néptáncra, judóra, intenzív úszásra, hitoktatásra, angolra, Robotikára. A családok támogató szándékának jó példája, hogy alapítványunk is működik - Őzike Alapítvány - így az évente tervezett programjainkat, eszközállományunkat, folyamatosan gazdagítani, színesíteni tudjuk, változatos és különleges élményt biztosítva gyermekeink számára.

  Azoknak a családoknak, akik nevelési törekvéseinkkel egyetértenek, felajánljuk óvodás korú gyermekeik óvodai ellátását, nevelésükben való segítő együttműködésünket.