Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Művész Úti Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető: Sebestyén-Cselovszki Ágnes
Cím: 1121 Budapest, Művész út 5-7.
Tel.: +36-1-391-7128
E-mail: muvesz.ovoda(kukac)hegyvidek.hu
Honlap: muveszovi.hu
Csoportok száma Átlagos csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
4 + 1 18-20 77
A Művész úti Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény, amelynek alapfeladata az óvodai nevelés, a bölcsődei ellátás és az autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Jelenleg 4 óvodai csoport működik óvodánkban, 3 csoportban hagyományos óvodai nevelés folyik, míg 1 csoportban az autizmussal élő gyermekek óvodai nevelését segítjük. Ebben a speciális csoportban maximum 7 gyermek vehető fel. Két gyógypedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens segíti a gyermekek fejlesztését.

Óvodánkban a kollégák azonos értékrendet vallanak, jól működő munkaközösséggel rendelkezünk, a munkatársak között az együttműködés kiemelkedően konstruktív.

Többcélú intézményként nagy előnyünk, hogy egy épületben található az óvoda és a bölcsőde, amely segítséget jelent a hozzánk érkező többgyermekes családoknak. Leendő óvodai kiscsoportunkba is elsősorban a bölcsődénkből érkeznek a gyerekek, de örömmel fogadjuk azokat a kisgyermekeket is, akik nem jártak bölcsődébe.

A bölcsődében dolgozó kiváló kisgyermeknevelők szeretetteljes gondozása alatt felnövő bölcsődések óvodai beszoktatása zökkenőmentes, hiszen a jól ismert környezetben maradnak, nem kell új intézményt megszokniuk. A bölcsődés gyerekek óvodai beszoktatását könnyíti meg a májusi játszódélelőtt, amikor a nagycsoportos óvodások és az óvónénik bevezetik a leendő kiscsoportosokat az óvoda világába.

A környezeti nevelés komplexen áthatja az intézmény mindennapi életét. Ennek részeként minden csoportban havonta egy alkalommal természetbúvár foglalkozást tartunk, amelynek részét képezik a kirándulások és az udvar adta lehetőségek (madáretetés, madármegfigyelés, madárles, mókusles).

Intézményünkben 2021-ben teljeskörű energetikai felújításra – korszerű fűtési rendszer, új nyílászárók beépítésére, az elektromos hálózat és a játszóudvarok felújítására – került sor. A svábhegyi ősfás, oxigéndús levegőjű és gyönyörű környezetben elhelyezkedő udvaraink új játszóeszközökkel bővültek (hinta, pókháló, földbe süllyesztett trambulin, új homokozó).

Intézményünk nevelő-oktató munkáját a pedagógiai programunk alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlat tükrözi. Óvodapedagógusaink olyan motivációs eszközöket használnak, amelyek a 21. századi gyermekek érdeklődését felkeltik. Változatos eszközökkel, interaktív, kreatív tanulási formákon keresztül, komplex tevékenységek által jutnak el a tudás birtokába, a készségek, képességek kialakulásához. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak kibontakoztatására.

  • Kiemelt feladatnak tekintjük a felzárkóztatást, a lemaradó gyermekek fejlesztését. Egy-egy részképesség fejlesztését pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus segíti.
  • A szülők folyamatos visszajelzést kapnak gyermekükről az év során.
  • Óvodánkban kiemelt helyen szerepel a közösségi nevelés.

Óvodapedagógusaink intézményen kívüli programokat rendszeresen és nagy örömmel szerveznek (kirándulások, piac, múzeumok és Vadaspark látogatása, stb.).

Fontosnak tartjuk:
  • az egészséges életmódra nevelést, a rendszeres mozgást, szabad levegőn való tartózkodást, egészséges táplálkozást, személyes higiéniát;
  • a kollégák szakmai fejlődését, ennek érdekében számos továbbképzésen vesznek részt, amelyek jó gyakorlatait házi továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon megosztanak egymással.

Intézményünk 2021-ben elnyerte a Zöld Óvoda és a Polgár Judit Sakk Referencia Óvoda címet. Kettő óvodai csoportunkban van jelen a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program. A program óvodai módszertani kidolgozója intézményünk pedagógusa Fenyő Enikő.