Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Mackós óvoda

Óvodavezető: Budaházi Márta MACKOS_logo-966x966
Cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 46.
Tel.: 356-05-28
E-mail: mackos.ovoda(kukac)hegyvidek.hu
Honlap: www.mackosovoda.hu

Csoportok száma Átlagos csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
6 25 150

A Mackós Óvoda a XII. kerület szívében, a Németvölgyi úton található. 1931-ben épült, az általános iskolával egy épületben helyezkedik el. Az eredetileg 3 csoportos óvodát a 80-as évektől bővítették, majd 2006-ban átépítették. Jelenleg a földszinten 4, az emeleten 2 csoportszoba kap helyet. 2009 nyarán megújult az óvoda bejárata, elkészült a 76 m2-es tornaterem, mely a mozgásigény kielégítését, a testnevelés magas szintű szervezését segíti elő.

mackos2mackos1

Az óvodapedagógusok a kor igényeit kielégítő nevelői szobában készülhetnek fel munkájukra. A régi tornateremből, szülői és alapítványi támogatással sószobát alakítottunk ki.

A fejlesztő tornaszoba 2011 januárjára készült el.

Óvodánk udvara az urbanizációs ártalmaktól teljesen elzárt terület, mely az év minden szakában biztosítja a gyermekek számára a játék, a levegőzés és az egészséges testedzés lehetőségét.

Örökös Zöld Óvodaként kiemelten fontosnak tartjuk a fenntarthatóságra nevelést változatos környezetben (tankert, veteményes, halas tó, komposztálás, kirándulások, kísérletezési lehetőségek, stb.).

A környezeti nevelésben a cselekvés útján szerzett tapasztalatok, élmények megszerzését gazdag eszköztárunk biztosítja. Intézményünkben a 6 csoportban tizenkét főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy fejlesztő- óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

A nevelő munkát hat szakképzett dajka, két pedagógiai asszisztens, konyhai dolgozó, kertész és óvodatitkár segíti. Gyermekszeretetünk, szakértelmünk, képzettségünk, segítőkészségünk, türelmünk megkönnyíti a gyermekek óvodai beilleszkedését és magas hatásfokkal biztosítja a folyamatos zökkenőmentes fejlődésüket, felzárkóztatásukat és tehetséggondozásukat.

Helyi pedagógiai programunk: Egészség – Környezet – Hagyomány

Valljuk:

Az egészséges életmódra nevelés, a hagyományőrzés és a környezeti nevelés a játékba épülve, tevékenységeken keresztül segítik az alapkészségek elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlődését, fejlesztését.

Az egészséges életmód korszerű értelmezése ad alapot a gyermekek testi, lelki, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus fejlesztéséhez. A gyermeki szükségletek kielégítésével, a helyes életritmus megszervezésével és az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, szokások kialakításával biztosítjuk a megfelelő életmódot.

A környezeti nevelés elősegíti a természettel kapcsolatban kialakítandó helyes viszonyulásokat, a pozitív érzelmi beállítódást. Fontosnak tartjuk az élőlények és a természet tiszteletét, szeretetét, az ember munkája révén létrehozott keletkezett értékek megbecsülését és a közvetlen környezet rendjének megóvását. Lehetőséget teremtünk arra, hogy minél több élményt, tapasztalatot gyűjtsenek a gyermekek saját természeti és társadalmi környezetükben.

A hagyományőrzés lehetőségeinek kihasználásával közvetítjük a gyermekek felé a magyar népi kultúrát. Nevelőmunkánkban érvényre juttatjuk a népi és dramatikus játékok, népdalok, népmesék, népi mondókák és a kézművesség személyiséggazdagító hatását. A gyermekek fejlődését, iskolai életük zökkenőmentes kezdését e hármas egység működtetésével segítjük elő.

Tehetséggondozás céljából iskolába készülő tanköteles gyermekeink az év folyamán forgó rendszerben műhelyfoglalkozáson vesznek részt (Gondolkodó, Madarász, Dráma, Képzőművész, Magyar néptánc és népi játékok műhely). A műhelyfoglalkozásokon többoldalú tapasztalatszerzési és együttműködési lehetőségeken keresztül a gyermeki érdeklődés irányultságának alakítása folyik.

Együttnevelés a családi házzal

A gyermekek fejlődését a szülőkkel együttműködve, a családi nevelésre építve, azt kiegészítve támogatjuk. Járványmentes időszakban nagymértékben hozzájárulnak az együttgondolkodás, az azonos elvek szerinti nevelés alakításához a Családi Műhelyek, melyeket havonta egyszer, szerdánként a délutáni órákban szervezünk.

Macikonyha

Egészséges ételeket készítünk és fogyasztunk el együtt. Fontosnak tartjuk az egész család bevonását, a kulturált étkezési szokások erősítését az időszak aktuális jeles napok hagyományaihoz, szokásaihoz igazodva.

Fondóka Műhely

A családok itt is közösen ismerkednek a népi kismesterségek technikáival, jeles napokhoz kötődő kézműves tevékenységekkel. Közben az illeszkedő hagyománykör népdalait, mondókáit és szokásait elevenítjük fel.

Óvodánk életében való aktív részvételre ad lehetőséget a szülők bekapcsolódása a témahetek feldolgozásába, a „Szülői játszó délelőtt”, illetve a „Testvér játszódélután”. Mackó napunkon vagy Farsangunkon a szülők jelmezbe öltözve vehetnek részt. A mindennapok nevelőmunkájába enged betekintést a „Nyílt délelőtt”, valamint a csoportokról készült videófelvétel.