Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Kimbi óvoda

Óvodavezető: Marosi Hedvig KIMBI_logo-832x588
Cím: 1121 Budapest, Tállya u. 22.
Tel.: 375-25-21
E-mail: kimbi.ovoda(kukac)hegyvidek.hu
Honlap: www.kimbiovi.hu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
7 20-25 160

kimbi_ovi_epuletA KIMBI óvoda, a budai hegyvidék egyik legszebb óvodája 1983-ban épült. 2013-tól uniós pályázati forrásból és a fenntartó önkormányzat támogatásával három új csoporttal, többfunkciós teremmel, a régi épületrész teljes felújításával, az eredeti építészeti értékeit megtartva és az uniós előírásoknak megfelelő korszerű, biztonságos környezettel várjuk a gyermekeket. Udvarunk a szabványoknak megfelelően kialakított játékterekkel, játszótéri eszközökkel, udvari foglalkozatókkal felszerelt. Az ősgesztenyés parkban kialakított udvar és napvitorláink árnyékot biztosítanak a nyári meleg napokon.

A kert kialakításánál elsődleges célunk volt a hangulatos, nyugodt játékterek, teraszok, udvari foglalkoztatók biztosítása az egész napos nevelő munkához.

Az óvoda kertjében található Madárbarát tanösvény lehetőséget nyújt a természetvédelem iránti fogékonyság megalapozásához, az egyedi tervezésű “Mezítlábas-ösvény” prevenciós és lábboltozat erősítő, valamint a mindennapos tornához is segítséget nyújt a melegebb napokon.

Különálló tornatermünk és óvodánk első vezetőjéről elnevezett többfunkciós termünk nemcsak a sportolásra, tevékenységek megtartására kiváló, hanem hagyományaink, ünnepélyeink meghitt színteréül is szolgálnak.

Gumiburkolattal borított görkorcsolya pályánkon nem csak a görkorcsolyázás alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek, de a biztonságos közlekedés szabályait is elsajátíthatják. A csoportszobák hangulatos, teraszkapcsolatos kialakítása, a csoportszobai játék- és fejlesztőterületek felszereltsége, a napi tevékenységeket szolgáló eszközfelszereltség minden igényt kielégítő.

Pedagógiai hitvallásunk

Valljuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Ebben a KIMBI Óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vállal. Nevelésünk középpontjában a gyermeki kíváncsiságból eredő tapasztalatszerzés, valamint a gyermekek szeretetteljes gondoskodásán és különleges védelmén alapuló, a gyermek, mint fejlődő személyiség elsődleges szempontként meghatározott, tervezett pedagógiai munka áll. Lépésről-lépésre, a sajátos fejlődési ütem támogatásával, az egyéni árnyalatok és specialitások figyelembevételével kívánjuk megvalósítani a gyermekek fejlesztés


Szeretetteljes, a gyermekek érdekein, jogain alapuló, a családdal együttműködő óvodai nevelésünk célja:

 • Egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára.
 • Egészséges életvitel, prevenció, mozgás lehetőségének biztosítása.
 • Az óvoda hagyományaira épülő viselkedési kultúra átadása.
 • A gyermek egyéni üteméhez igazodó fejlesztés.
 • Szabad játék előtérbe helyezése.
 • Tehetségek kibontakoztatása.
 • Élmény nyújtásával tevékenységre épülő tanulás.
 • Környezettudatos magatartás megalapozása, a fenntarthatóságra nevelés.
 • Fejlettségi szint szerinti iskolakezdés biztosítása

A készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésére az életkori sajátosságok figyelembevételével naponta 9.00 és 11.00 óra között szervezünk tevékenységeket az alábbi fejlesztési területeken:kimbi2

 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Mesélés, verselés
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Irányított mozgás (testnevelés), görkorcsolya középsős kortól
 • Külső világ tevékeny megismerése - környezet és matematikai jellegű tapasztalatok

 

Tehetséggondozás

 • Tehetségek kibontakoztatására gyermekeinknek tehetségtámogató tevékenységeket szervezünk nagycsoportos kortól, heti egy alkalommal, délelőtt. Olyan művészeti, tudományos-ismeretgazdagító, személyiségformáló gyermekcsoportokat szervezünk, melyeknek értékközvetítő, és kulturális tartalmakat is adó tehetségtámogató jellegük van.

A pedagógusok megfigyeléseik, felméréseik alapján tesznek javaslatot a szülőknek a tehetségtámogató tevékenységeken való részvételre.

A gyermekeknek várhatóan az alábbi tevékenységeket szervezzük:

 • Kézműves csoport
 • Néptánc csoport
 • Drámajáték-színjátszó csoport
 • Természetbúvár, környezetvédelmi csoport

Az aktív nevelési időn kívül az alábbi foglalkozások, melyek a gyermekek és a szülők egyéni igényeinek megfelelően választhatók:

 • Gyermek angol
 • Játékos gyermektorna és speciális prevenciós, tartásjavító és lábboltozat erősítő torna
 • Ovi Judo
 • Ovi Sí
 • LEGO robotépítés

kimbi3A KIMBI Óvoda egy sárkányról kapta a nevét, melynek születésnapját évente a gyermeknapon ünnepeljük meg.

A gyermekek külső megjelenésében is megnyilvánul a KIMBI összetartozás, hiszen óvodásaink az ünnepélyeken fehér galléros, a sportrendezvényeken pedig színes KIMBI sárkányos pólóban vesznek részt.

Személyi feltételek

Homogén életkorú csoportjainkban két szakképzett, főiskolai diplomával rendelkező óvodapedagógus várja a gyermekeket. Minden csoportban a pedagógiai munkát és a gondozási feladatokat szakképzett óvodai dajkák segítik. Nevelőmunkánkat a csoportok összetétele és szükségszerűsége alapján két pedagógiai asszisztens is támogatja. A gyermekek optimális fejlődéséhez saját fejlesztőpedagógusunk munkája is hozzájárul.

Óvodánkban utazó logopédus szakember segít a rászoruló gyermekek fejlesztését.

Büszkén viseljük az alábbi elismerő címeket:

 • Zöld Óvoda
 • Nárcisz Óvoda
 • Madárbarát Óvoda
 • Biztonságos Óvoda

Szeretettel várunk minden érdeklő szülőt és leendő KIMBI óvodást 2024. április 9-én 9-11 óráig tartandó KUKUCSKA napunkra, ahol a szülőket tájékoztató és kötetlen beszélgetés, a gyermekeket pedig játszóház várja óvodapedagógusi felügyelettel.