Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Hegyvidéki Mesevár óvoda

Óvodavezető: Bátyai Éva MESEVAR_logo-187x185
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
Tel.: 393-51-90
E-mail: mesevar.ovoda(kukac)hegyvidek.hu
Honlap: www.mesevarhegyvidek.hu
Engedélyezett csoportok száma Max./min. csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
9
20-25 225

A Hegyvidéki Mesevár Óvoda gyönyörű, korszerűen felszerelt környezetben várja a gyermekeket.

Az óvodában jelenleg nyolc csoport működik.

hegyvidek1hegyvidek2

A tornateremben rendszeres testedzésre nyílik lehetőség.

hegyvidek3 hegyvidek4

A tágas kiszolgáló helyiségek kényelmesek, a fejlesztő és logopédiai szoba nyugodt lehetőséget nyújt a külön foglalkozásokra.

Udvara tágas, új, korszerű játékeszközökkel felszerelt, ahol egész éven át jó levegőn mozoghatnak, játszhatnak a gyermekek.

A Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Környezetvédelmi Alapjának 2019. évi pályázati támogatásával „Szenzoros mezítlábas tanösvény magas ágyás” került kialakításra.

hegyvidek5

A fertőzéses megbetegedések megelőzésére sószoba áll rendelkezésre. Úgy alakítjuk a napirendet, hogy minden gyermek heti két alkalommal részt vehessen az ott folyó foglalkozásokon.

hegyvidek6

Valamennyi csoportban 2 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő dajka biztosítja a nyugodt, szeretetteljes körülményeket a kicsiknek. A pedagógiai munkát 3 fő pedagógiai asszisztens segíti.

Az óvodában óvodatitkár és segítő munkatársak látják el az egyéb feladatokat. A gyógypedagógus végzettségű fejlesztőpedagógus külön foglalkozás keretében fejleszti azokat a gyermekeket, akik segítséget igényelnek. Óvodapszichológus kollégánk és a logopédus támogatja az óvodai nevelést.

A logopédus a beszédkorrekcióra szoruló gyermekekkel foglalkozik.

A gyermekek egészséges étkeztetését a FH Gasztro Kft. konyhája biztosítja, a táplálékallergiás gyermekek ellátását dietetikus felügyeli.

Az óvoda hétköznap 630-1730 óráig fogadja a gyermekeket.

Az óvoda nevelési programjának lényegét az alábbiakban foglaljuk össze:

 • Játék: Az óvodai nevelés folyamatában a szabad játék a nevelési célok elérésének legfőbb eszköze, ezért útkeresésünk, fejlesztő módszertani tevékenységünk elsősorban erre alapoz. Az alapvető szokások megteremtésével olyan érzelmi biztonság kialakítására törekszünk, amelyben a játék, mint az óvodás gyermek elsődleges tevékenysége kap fő szerepet. A gyermek játékát értő szeretettel figyelve kísérjük végig azt az utat, amit megtett, s azt, amit még meg kell tennie. A munkánk során arra törekszünk, hogy a közös játék és a jól kiválasztott játékszerek nevelésünk legfontosabb közvetítő eszközévé váljanak.
 • A minket körülvevő világ tevékeny megismerése: Tudjuk, hogy az óvodáskor a legalkalmasabb az alapvető szokások megalapozására, éppen ezért nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, a környezettudatos nevelés fontossága, környezettudatos magatartás megalapozása. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával óvodakerttel bővültünk, ahol a gyermekek játszva sajátíthatják el a különféle növények termesztését, gondozását, további felhasználását.

hegyvidek7hegyvidek8

 • Az egészséges életmódra nevelés: Kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, az óvodás gyermekek testi-lelki gondozását, amelyben a mozgásfejlesztést, mint a gyermeki lét egyik feltételét vesszük figyelembe. Törekszünk az egészséges táplálkozás elősegítésére, a táplálékallergiások megfelelő ellátására.

A gyermeki személyiség egyéni fejlesztése a komplex nevelési folyamatban: Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása egyéni ütemeltolódásokkal és természetes szükségleteikkel összhangban a kéz, nyelv, fantázia segítségével a mozgásos-manuális, művészeti területeken keresztül valósul meg. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan körülmények közt fejlődhessen, mely igazodik egyéni szükségleteihez. Ezért olyan légkört és feltételeket teremtünk, hogy az a gyermek is eredményesen fejlődjön, aki valamilyen okból lemaradt társaitól, korosztályától, valamiben kiemelkedőbb, mint társai.

Pedagógiai programunk alappillérét képező hármas egység: játék - környezeti nevelés - egészséges életmódra nevelés mellett a gyermekek tehetséggondozása irányított tevékenységi keretek között történik, mely hozzájárul a gyermekek korszerű látásmódjának alakításához.

A kiválóan kreatív gyermekek saját csoportjukban élik óvodás életüket. A mi feladatunk, hogy segítsük őket a továbbfejlődésben, tovább erősítsük erős oldalukat.

 • kiemelkedő képességű gyermekek felismerése, fejlesztése
 • művészet ismeretére, szeretetére nevelés
 • művészeti ág művelésére nevelés
 • kreativitás, alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása

Azért tartjuk fontosnak az ilyen irányú tehetséggondozást, mert a gyermekek ugyanezeket a tevékenységeket folytathatják a kerületi iskolákban.

A gyermekek szüleik segítségével, az óvodapedagógusok ajánlásával nagycsoportos kortól választhatnak a három féle tevékenységből, melyen heti egy alkalommal vesznek részt a délelőtt folyamán.

Tevékenységi területek:

 • Kézműves technikák fejlesztése---- „Művész-vár”

hegyvidek9 hegyvidek10

 • Mozgás koordináció fejlesztése---- „Mocorgó-vár”

hegyvidek11

 • Kreatív, logikus gondolkodás fejlesztése----„Tudás-vár”

hegyvidek12 hegyvidek13

Programunk megvalósításának célja:

 • A kisgyermek örömmel járjon óvodánkba, érezze jól magát.
 • A nevelés, oktatás folyamatában nagy szerepet tulajdonítunk a családnak, ezért céljainkat a családokkal együttműködve, közösen kívánjuk megvalósítani.
 • A játék és az alkotótevékenységek során alapkészségeik, kézügyességük, megfigyelő képességük, figyelmük, esztétikai ízlésük fejlesztése.
 • Egészséges és az egészség megóvására törekvő, szellemileg érett, érdeklődő, fogékony, nagy tudásvágyú, gazdag ismeretanyaggal rendelkező, kiegyensúlyozott személyiségű gyermekek nevelése.
 • A gyermeknek minél több élményhez juttatása és természetes kíváncsiságának kielégítése, a legfőbb tevékenységen, a játékon keresztül.
 • A magyar nyelv, a helyes beszéd megtanítása.
 • A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és pszichés érettség kialakítása.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált és egyéni fejlesztése.

A megvalósítás módja:

 • A valódi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Ennek megfelelően készítjük el éves nevelési tervünket, tervezzük mindennap tevékenységeinket, programjainkat.

Ünnepkörökre tervezzük foglalkozásainkat és kiegészítő tevékenységeinket is.

Élményszerző kirándulásokat szervezünk, melynek során a gyermekek közvetlenül tapasztalhatják a körülöttünk lévő világot.

Lehetővé tesszük, hogy a szülők részt vegyenek a csoport munkájában, ötleteikkel, gyakorlati munkájukkal. Velük együtt alakítottuk ki hagyományainkat.

 • Születésnapok
 • Alma- vagy szőlőszüret gazdaságban
 • Márton-nap
 • Mikulás várás
 • Adventi, karácsonyi készülődés
 • Luca napi népszokások
 • Karácsony
 • Farsang
 • Mesevár hét – az egész hét a mese jegyében zajlik
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Gyermeknap. Egész napos kirándulást szervezünk
 • Évzáró
 • Nemzeti ünnepeink

A természet védelme kapcsán jeles napjaink:

 • Víz világnapja
 • Föld napja
 • Madarak, fák napja

Az ünnepek alkalmával a szülők és óvónők közösen ajándékozzák meg a gyermekeket énekkel, bábelőadással, zenedélutánokkal. Ajándékot készítünk, sütünk-főzünk a gyermekekkel. Játszóházat szervezünk a szülők részvételével, közösen készítjük el az ünnepi díszeket, jelképeket.

 • Évente egyszer családi kirándulást szervezünk.
 • Meghívunk bábelőadókat, zenekarokat, művészeket, ezáltal biztosítva azt, hogy a gyermekek minél több élményhez jussanak.
 • Előadásokra, koncertekre, múzeumba, állatkertbe megyünk.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai „Madárovi” foglalkozásokat tartanak a gyermekek számára.

Az óvodában a délutáni időszakban lehetőséget adunk külön foglalkozásokra, szülői igények alapján, aktív nevelési időn túl. Ezeket külsős szakemberek tartják, a szülőkkel való megállapodás alapján. Szem előtt tartjuk azt, hogy a gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges nyugodt óvodai lég- kör, az óvodai nevelés alapfeladata ne sérüljön.

Ezek a lehetőségek programunkhoz illeszkedően - kiemelve az egészséges életmódra nevelés célkitűzéseit - az alábbiak:

 • Ovi foci
 • Buborék torna
 • Judo
 • Jazz balett
 • Úszás – intenzív 2 hetes kurzusokban, június elején a nagyobbaknak és a középsősöknek
 • Katolikus és református hittan (amennyiben igény van rá 5 éves kortól)

Elnyert szakmai címeinkre büszkék vagyunk:

 • Madárbarát Óvoda (2015)
 • Zöldóvoda (2016, 2020)
 • Nárcisz Óvoda (2017)
 • Biztonságos Óvoda (2018)

Valamennyi munkatársam nevében:
Bátyai Éva óvodavezető