Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Bíró Utcai Református Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető: Kissné Mórocz Gabriella biro_logo
Cím: 1122 Budapest, Bíró utca 3.
Tel.: 355-20-19
E-mail: postmaster@biroovibiolcsi.t-online.hu
Honlap: biro-ovibolcsi.exis.hu
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Óvodai csoportok száma Max./min. csoportlétszám Óvodai férőhelyek száma
5
24 120
Bölcsődei csoportok száma Max./min. csoportlétszám Bölcsődei férőhelyek száma
3 12 36

Intézményünk, a Bíró utcai Református Óvoda és Bölcsőde szép környezetben, a XII. kerületben található, melyben évtizedek óta óvoda, illetve bölcsőde működik. Sokan járnak hozzánk a kerületből, de a főváros bármely pontjáról, illetve Budapest környéki településekről is fogadjuk a gyerekeket.

Fenntartónk 2021.09.01-től a Dunamelléki Református Egyházkerület.

Nevelő- oktató munkánkat a helyi Óvodai Pedagógiai Program és a Bölcsődei Szakmai Program irányelvei szerint végezzük.

Nevelőmunkánkban hangsúlyos helyet kap a keresztyén nevelés, az érzelmekre, a gyermeki tevékenységre építő nevelő-fejlesztő munka, az egészséges életmód alakítása.

Alapvető célunk a nap folyamán elegendő idő biztosítása beszélgetésre, játékra, játékos tanulásra, mozgásra, a keresztyén hit alapjainak megismerésére. Az erkölcsi nevelést legfőképpen a bibliai történetek üzenetei, valamint a mesék csodálatos nevelő hatása révén biztosíthatjuk. A mindennapok apró eseményeit, a játékot és a csendes beszélgetéseket is felhasználjuk. A reggeli csendes áhítatok jó alkalmat adnak arra is, hogy beszélgessen közösen az egész csoport és az egyéni kívánságok, bánatok, örömök kiderülhessenek. Érezzék, hogy fontosak a számunkra, és társaik számára is az ő problémáik.

A mindennapi tevékenységek során fejlesztjük szépérzéküket, esztétikai igényességüket a népművészet, zene, tánc, irodalom és képzőművészet által nyújtott lehetőségekkel. A hagyományéltetés egyik rendszeres eszköze a néptánc, ahol a gyermekek képzett néptánc oktató segítségével ismerkedhetnek meg a néptánccal, népdalokkal, szokásokkal.
Hangsúlyosan kezeljük a környezeti nevelés területét, sok megfigyeléssel, tapasztalással segítve a gyermekek ismeretének bővítését. A természet esztétikája varázserejű, amelyre folyamatosan ráirányíthatjuk a gyermek figyelmét, hiszen nemcsak gyönyörködtet, hanem nyugtat, vidít, táplál, békességet sugároz. A sokoldalú tapasztalatszerzésre épülő tevékenységek segítségével az egész személyiség fejlődésének elősegítésére törekszünk.
Programjainkat úgy tervezzük, hogy a gyermekeknek lehetőségük legyen a közös élmények gyűjtésére, tevékenységek közben ismerkedjenek meg az őket körülvevő társadalmi és természeti környezettel. Térítés ellenében igénybe vehető programok: úszás, angol nyelvvel való ismerkedés, foci, sakk, ritmikus sportgimnasztika, kosárovi.

Bölcsődénkben 18 hónapos kortól fogadjuk a gyermekeket. Beilleszkedésüket fokozatos beszoktatással segítjük a gyermekek és a szülők igényeihez igazítva. A bölcsőde folyamatos kapcsolatban van az óvodával, mely megkönnyíti a kicsik későbbi óvodai beilleszkedését.

biro1Biro_ovoda20biro7biro3biro5

biro-ovoda-kep2biro-ovoda-kep3biro-ovoda-kep4biro-ovoda-kep5biro-ovoda-kep6