Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Bárányfelhő Svábhegyi Református Óvoda

Óvodaigazgató: Tóth Boglárka Nóra baranyfelho-ovoda-kep1
Cím: 1125 Budapest, Felhő u. 8.
Honlap: https://refovi.hu
E-mail: baranyfelho@refovi.hu
Tel.: +36301221388

„Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcsességgel…?”
Jób 38,37

Új óvodánk épületének alapkövét 2019. októberében tették le, az óvoda kapuit 2021. szeptemberében nyitottuk meg. Ebből már lehet sejteni, hogy ez az óvoda a lehető legkorszerűbb körülmények között végezheti a nevelő munkát. Az épület esztétikuma, a rendelkezésre álló helyiségek tágassága, a természeti környezet, amelyben elhelyezkedik, a korszerű játszóudvar csodálatos szakmai lehetőségeket kínál fel óvodapedagógusainknak. Óvodásainknak pedig egy önfeledt, szép, derűs óvodáskorra nyílik kilátás. Az új óvodaépület és környezete kiemelten alkalmas az egészségnevelés, a környezettudatosság, a természetszeretet, a korszerű mozgásfejlesztés magas szintű megvalósítására. Az épületben tágas csoportszobák, sószoba, tornaterem, fejlesztőszoba, korszerű melegítő-tálaló konyha, az udvaron labdapálya, szakmai szempontok alapján kialakított játszótér, meseösvény, tankert várja a gyerekeket. Az óvoda bútorai, játékai, pedagógiai eszközrendszere is új, korszerű, szakmai szempontok szerint kialakított. Óvodánk öt gyermekcsoport, azaz 120-135 gyermek elhelyezésére ad kereteket. Az óvodához tágas parkoló is tartozik. Az óvoda a XII. kerületben, a Svábhegyen, a Felhő u. 8. sz. alatt található.

baranyfelho-ovoda-kep2baranyfelho-ovoda-kep3baranyfelho-ovoda-kep4baranyfelho-ovoda-kep5

Mivel töltjük meg ezt a csodálatos külsőt?

Óvodánk pedagógiai programjának vezérfonala a református keresztyén szellemiségű hitéleti nevelés. Ez azt jelenti, hogy a Bibliában bemutatkozó Isten áll a középpontban. Ezzel igen magas mércét állítottunk magunk elé. Mit jelent az óvodai munka gyakorlatában ez a mérce?

  • Első, és legfontosabb kritérium az Isten előtti felelősség fölvállalása minden tettünkért, szavunkért. (Ez nem azt jelenti, hogy sosem hibázunk, hanem azt, hogy vállaljuk a felelősséget, s mindenben Isten kegyelmére szorulunk.)
  • A gyermekeket (minden egyes gyermeket) Isten ajándékának tekintjük, akiket elsősorban a családjuk kapott az Úrtól. Tehát a családdal való együttműködés, a bizalom légköre a célunk.
  • Az óvodáskorú gyermek nevelésének legfontosabb bázisa, kiindulópontja a biztonság. A biztonságot pedig Isten oltalmában találjuk meg. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelmében biztonságukat meglelt, stabil felnőttek veszik körül a gyermekeket, akiknek el is mondjuk, hogy „Isten a mi oltalmunk és erősségünk”.

Mitől református egy óvoda?

A református óvodának a lehető legmagasabb szakmai színvonalon kell megfelelnie az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának. Az óvoda szakmaiságát pedig az óvodás gyermek életkori sajátosságaihoz, személyiségéhez leginkább alkalmazkodó pedagógia eljárások alkalmazása adja. Az óvoda, az óvodapedagógus professziója az óvodáskorú gyermek legfejlesztőbb tevékenységének, a játéknak a szervezése, a pedagógiai feladatok ebbe a tevékenységbe ágyazott megoldása. A családnak arra van szüksége, hogy bízni tudjon azoknak a tudásában, emberi minőségében, akikre naponként rábízza a gyermekét.

Református óvodánk célja:

  • Isten nevére dicsőség szálljon azáltal, hogy az Ő jelenléte, szeretete és igazsága láthatóvá legyen az óvoda belső rendjén, értékrendjén, lelkiségén, napi életgyakorlatán keresztül.
  • A gyermekek és a családok Isten jelenlétében, védelme alatt, elrejtettségében lehessenek. A gyermekek ebben a biztonságban kapják meg a személyüknek megfelelő fejlesztést, az egész életre szóló alapokat, érjék el a következő életszakaszhoz (iskolába lépés) szükséges fejlettségi szintet.
  • Isten Igéje hirdettessék élettel és szavakkal.
  • A családok az óvodán keresztül kapcsolatba kerülhessenek a gyülekezettel.

Ebben a célrendszerben benne foglaltatik a magas szintű szakmaiság, a törvényesség, a gyerekek lelkiismeretes fejlesztése, a kulturális igényesség, a keresztyén lelkiség.

Óvodánkat a helyi református gyülekezet, a Bp.-Svábhegyi Református Egyházközség alapította és tartja fenn. Ez azt jelenti, hogy az a hitünk, hogy az ember, az ember gyermeke személyes kapcsolatrendszerre, közösségre teremtetett, a lehető legvalóságosabban megjelenhet nálunk. A gyülekezet közösségében, munkatársaink és a családok bizalmon alapuló légkörében élhet a gyermek. Mi egy lelki közösséggel állunk kapcsolatban akkor, amikor óvodánk ügyeit hordozzuk, intézzük a fenntartónkkal közösen. Célunk, hogy ezt a személyességet, befogadó légkört minden család, minden gyermek, minden munkatárs megélhesse az óvodában.

Összefoglalva: Szeretettel hívunk és várunk a Bárányfelhő Svábhegyi Református Óvodába minden olyan családot, akik a gyermekük megkeresztelésekor a hitben való nevelésre tett fogadalmukhoz elfogadják gyülekezetünk segítségét, amit az óvodánkban folyó neveléssel nyújt. De ugyanilyen szeretettel várjuk azokat a családokat is, akik vágynak a fentebb vázolt biztonságra, lelkiségre, noha nem keresztelték meg a gyermeküket. Azokat is örömmel fogadjuk, akik más felekezethez tartoznak és elfogadják az óvodánkban kínált keresztyén nevelést.

Zila Péterné