Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Gennaro Óvoda

Intézményvezető: Osztián Doris gennaro_logo
Cím: 1121 Budapest, Hegyhát út 19.
 
Tel.: +36 1 275 42 97
E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu
Honlap: gennaroiskola.hu
Engedélyezett csoportok száma Átlagos csoportlétszám Engedélyezett férőhelyek száma
1
8
13

Az óvodai csoport munkatársai: gyógypedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, dajka

Az intézmény külön nevelésben, sajátos nevelési igényű (SNI), főként autizmus spektrum zavarral és ahhoz kapcsolódó nehézségekkel küzdő gyermekeket fogad. Óvodánk a tanév rendjéhez igazodva tart nyitva, a felvétel folyamatos.

Intézményünk nevelési-oktatási intézmény. Gyönyörű természeti környezetben, a Normafához közel, a Gyermekvasút utcájában helyezkedik el. Tömegközlekedéssel megközelíthető a 21 és 21A jelzésű autóbusszal. Iskolánk 2012. szeptembere óta fogad autizmus spektrum zavarral és intellektuális képességzavarral élő tanulókat felmenő rendszerben, egészen a készségfejlesztő iskoláig. Gyermekközpontú, családias légkörben, kis létszámú csoportokban, elhivatott szakemberekkel végezzük nevelő-oktató tevékenységünket. Jelen tanévtől fogadhatunk óvodásokat, a már említett diagnózissal. A felvétel alapkövetelménye a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági vizsgálata, és javaslata.

Óvodánk célja, a hozzánk érkező gyermekek egyéni megsegítése, támogatása és ezáltal hátrányaik csökkentése, a szűkebb és tágabb értelembe vett környezeti beilleszkedésük megsegítése, szüleikkel való szoros együttműködésben.

Munkánkat a gyermekek egyéni igényei alapján, differenciáltan, egyénileg, mikrocsoportban, lehetőség esetén csoportban végezzük. Emiatt az óvoda az intézmény egy nyugodt területén került kialakításra, ahol a megérkezésre szolgáló helyiség mellett, egy csoportszoba, külön fejlesztő- és torna szoba, étkező és vizes blokk várja a gyerekeket. Strukturált és egyénre szabott vizuális támpontokkal segítjük bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és érzelmileg biztonságosabbá tenni az óvodai életet. A vizuális támpontok (ahogy az iskolában is) az óvoda egész területén megtalálhatók, igazodva a gyermekek szimbólumértési szintjéhez. Óvodásaink személyre szabott napirendet követnek, amely segíti a napi események eligazodását.

A fejlesztés alapvető területei:

 1. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelv- és kommunikáció fejlesztésére. Törekszünk a preverbális kommunikáció elősegítésére, a beszéd használatára, a metakommunikációs és gesztusnyelv lehetőségeinek kihasználására. Alternatív és augmentatív kommunikációs eszközöket alkalmazunk, melyek segítik a gyermekek könnyebb megértését, eligazodásukat az őket körülvevő világban.
 2. A szociális készségek fejlesztésében, autizmus specifikus módszereket alkalmazunk, melyekkel segítjük az alkalmazkodást, a szelektív kapcsolatok kialakítását. Ennek egyik része a játékra nevelés.
 3. Önkiszolgálásra nevelés keretében
  - a szobatisztaság,
  - az öltözködés,
  - az étkezés (szükség esetén evés-terápia), és a
  - tisztálkodás (fogmosás, kézmosás) területére helyezzük a hangsúlyt.
 4. Mozgásfejlesztés
  - finommozgás fejlesztése
  - nagymozgás fejlesztése

Intézményünkben kiemelt szerepet kap a szülőkkel való együttműködés. Az óvodában történt fejlesztések, az alkalmazott módszertanok csak akkor hozhatnak eredményt, ha a gyermek egész napját érintik, így a szülők segítséget kapnak a délutáni és esti elfoglaltságok strukturálásához is. A szülőkkel együttműködve, őket bevonva alakítjuk ki a fejlesztési fókuszpontokat óvodásaink számára. Kollégáink az önkiszolgálás legalapvetőbb kérdéseitől, az összetettebb viselkedési nehézségekig próbálnak segítséget nyújtani, a gyermekek életének jobbá tételéhez.

Kiemelt szakmai partnereink:

 • Fekete István Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI
 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Kar
 • illetékes pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai
 • Autizmus Alapítván
genn01
genn02
genn03