Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

A Hegyvidékről

Regőczi István (1915-2013)

Regőczi István lelkész („az Isten Vándora”), a Kútvölgyi Mária Engesztelő Kápolna lelkésze, 1915-ben Látrányban született. Teológiai főiskolai tanulmányait a belgiumi Brugesben végezte, 1943-ban szentelték pappá. Első miséje után jött vissza Magyarországra, Pesterzsébeten lett hittanár és káplán, majd Vácra került, ahol templomot épített és gyermekotthont alapított. 1949-ben az árvaházat feloszlatták, őt letartóztatták és 1953-ig Kistarcsára internálták. Ezt követően Máriabesnyőre került, ahol a hitéleti szolgálata mellett ismét gyermekotthont létesített. Ez idő alatt Aszódon is tanított. 1957-ben letartóztatták, szabadulását követően Szalkszentmártonba került, ahol ismét templomot épített. 1969-ben ismét letartóztatták, felmentették, majd könyvének engedély nélküli megjelentetéséért kétévi fogházra ítélték. 1972-ben Pestlőrincen kisegítő káplán lett, majd kerületünkben a Kútvölgyi Mária Engesztelő Kápolnát újította fel és mellette 1991- ben zarándokházat épített. 1992 és 2002 között a váci fegyház lelkészeként dolgozott. 1992-ben Vác városa díszpolgárrá választotta, 2000-től a Regnum Marianum elnöke. Több könyvet írt flamand és magyar nyelven is.

A mai Kútvölgyi Engesztelő Mária Kápolna őse egy csodatétel emlékére állított kegyhely volt, amelyet 1969-ben Regőczi atya megvásárolt, rendbe hozatott és imaházként működtetett. A Mindszenty József hercegprímás által is szorgalmazott kápolna megépítése a rendszerváltozást követően kezdődhetett el. Az 1991-ben felszentelt kápolna később egy zarándokházzal bővült, amelyben Mindszentyemlékszobát is kialakítottak. E hely ma is Buda egyik népszerű zarándokhelye.

Az Isten vándora című több kötetes könyvében életútját írta meg. Évtizedeken át maga köré gyűjtötte az árva gyerekeket és velük árvaházakat, templomokat vagy kápolnákat épített. E tevékenységéhez Belgiumból kapott komoly anyagi segítséget. Itthon számos nehézségbe ütközött, szinte évente más helyen kellett újrakezdenie. Hit, kitartás és energia kellett ahhoz, hogy munkáját végezni tudja.

Ismerői szerint Regőczi István atya legfőbb jellemzői voltak: hálaadás és köszönetet mondani tudás.

10 papot taníttatott, 7 templomot építtetett, 300 árvát nevelt fel, 11 magyar és 5 flamand nyelven íródott könyvével ért el sikert. Életében bőven volt része megpróbáltatásokban, de felemelő örömökben is. 93 évesen még töretlenül dolgozott. 2009-ben munkásságáért Magyar Örökség Díjjal tüntették ki. 2013. február 28-án este, életének 98. évében elhunyt.

A Kútvölgyi Mária Engesztelő Kápolna az Istenhegyi Szent László Plébániához tartozik. A kápolna ma is reggeltől estig nyitva áll, sőt csütörtökönként egész éjszakán át is várja mindazokat a hívőket, akik fohászaikkal a magyarság jövőjéért, különösen a magyar ifjúság erkölcsi felemelkedéséért kérik a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását.

Áder János köztársasági elnök 2021-ben alapítványt hozott létre Regőczi István Alapítvány néven azzal a céllal, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket.