Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

A Hegyvidékről

Lambert Zoltán

Protonotárius kanonok, érseki tanácsos, plébános.
1942. április 21-én született Budapesten, 1965. június 20-án szentelték pappá Esztergomban. 1968-tól káplán, 1992-től a Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosa, 1979-től érseki tanácsos, 1995-től esperes, 2005-től protonotárius kanonok. 45 éve tölt be lelkipásztori szolgálatot a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplomban.

Sok évtizedes templomfelújítási, hitéleti és társadalmi tevékenység fűződik a nevéhez. Plébánosi működése alatt megújult a templom belső része, felújításra került a torony is. Az Országos Onkológiai Intézet kápolnájának felújítását is megszervezte, sőt a Magyar Rákellenes Liga kuratóriumi elnökeként a kápolna felújításához az anyagi háttér megteremtését is segítette. A 2005-ben felszentelt Irgalmas Jézus Kápolna a Városmajori Plébániához tartozik.

2000-ben a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola szentségi kápolnájának a felszentelését is megszervezte.

A Széll Kálmán téri közösségi ház megszerzésében is jelentős szerepet vállalt. Közösségszervező tevékenységéből kiemelendő a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület 1990-ben történt megalakítása, amely heti rendszerességgel szervezett programjaival a plébánia ifjúságának kedvelt közösségi színtere.

Több zarándoklat szervezése is a nevéhez fűződik. 2007-ben a Szent Erzsébet Jubileumi Évben a Városmajorból Máriaremetére tartó gyalogos zarándoklat előkészítője és egyik vezetője volt. 2012-ben, a Mindszenty József bíboros hercegprímás jubileumi évében, megismétlődött a zarándoklat, és öt évenkénti gyakorisággal folytatódik a magyar egyházakért és hazánk jövőjéért.

A Városmajorban töltött több mint négy évtizedes lelkipásztori szolgálata alatt szinte minden itt élő katolikus családdal kapcsolatba került. 3-4 ezer hívő látogatja rendszeresen szentmiséit, amelyeknek a Magyar Katolikus Rádióban történő közvetítése révén is országos ismertségnek örvend.

Munkásságáért 2013. március 15-i nemzeti ünnepen magas állami kitüntetésben részesült, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét (polgári tagozat) vette át.