Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

A Hegyvidékről

Bogárdi Szabó István

Dr. Bogárdi Szabó István (1956- ) a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki református püspök.

Szabó István a Debreceni Református Kollégiumban érettségizett. 1981-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet. 1981 és 1982 között Fejér megyében, Sáregresen szolgált segédlelkészként. 1982-83-ban Chicagoban MATS (Magisteri) fokozatot szerzett a McCormick teológiai szemináriumon. 1983 és 1985 között Budapest-Józsefvárosban lelkész, majd 1997-ig a Budapest Külső-Üllői úti Missziói Egyházközséget vezette. 1994-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen teológiai doktorátust szerzett. 1997-től a Budapest Budahegyvidéki Református Egyházközség lelkészi vezetője. 1998-tól a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára, 1999-től egyetemi tanár. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja. 2003 óta a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerületének püspöke. Harmadik püspöki ciklusát – amely hat évig tart - 2015-ben kezdte meg. 2015-ben a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökévé választották, Bölcskei Gusztávot követi az elnöki székben. Szerkesztőségi ill. szerkesztőbizottsági tagja a Protestáns Szemle, a Kirchliche Zeitgeschichte és The Christian Observer című lapoknak. A Bogárdi nevet szülőfaluja tiszteletére vette fel. 2010 óta Sárbogárd díszpolgára. Felesége vegyészmérnök-szakinformatikus, három gyermek édesapja.

Szabó István 1997-től hat éven át, püspökké választásáig a Budahegyvidéki Református Egyházközséget vezette. Püspökként hivatalát is a kerületből irányítja, amelyre méltán lehetnek büszkék a hegyvidéki polgárok. Önkormányzatunk dr. Bogárdi Szabó István református püspöknek több évtizedes a református egyház vezetésében végzett, nemzetközi szinten is elismert munkásságának elismeréseként díszpolgári címben részesítette. Önkormányzatunk a reformáció emlékévében ezzel is adózik a reformáció kulturális és történelmi öröksége és a társadalmi megújulásban betöltött szerepe előtt.