Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Változások az építményadóban

Változások az építményadóban

A helyi építményadó, illetve a közösségi együttélés szabályainak módosítása, az összes hegyvidéki háziorvosi rendelő felújítása, továbbá a Böszörményi úti irodaházak lebontása miatt szabadon maradt tűzfalak plusz hőszigetelése is téma volt az önkormányzat képviselő-testületének november 17-i ülésén.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött a helyi építményadó szabályainak módosításáról. A magánszemélyek tulajdonában álló lakások továbbra is építményadó-mentességet élveznek, de ebbe a körbe 2023. január 1-jétől már nem tartoznak bele a nem lakás céljára használt lakások. Akkor sem jár majd a mentesség, ha a lakás háromnál több gazdasági társaság székhelyéül szolgál, illetve ha legfeljebb három gazdasági társaság székhelye található a lakásban, de valamelyik társaságnak nem tulajdonosa a lakás tulajdonosa, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója. Abban az esetben, ha legfeljebb három cég van a lakásba bejelentve, és a lakás tulajdonosa vagy a vele együtt élő hozzátartozója egyben cégtulajdonos is, viszont az adott címen nem él életvitelszerűen, nem 100, hanem 74%-os adókedvezmény jár a jövő évtől.

A nem magánszemélyek által fizetendő építményadó mértéke 1930-ról 2190 Ft/m²-re emelkedik 2023. január 1-től, a magánszemélyek nem lakás céljára szolgáló épületei után viszont – az 5%-ról 17%-ra emelt kedvezmény révén – kicsivel kevesebbet, 1833,5 helyett 1817,7 forintot kell majd fizetni négyzetméterenként. Az idősek vagy fogyatékosok bentlakásos ellátását biztosító épületek után változatlanul 200 Ft/m² fizetendő, míg a társasházi tároló helyiségek utáni kedvezmény 75%-ról 77%-ra bővül, esetükben így az adómérték emelkedése az általánosnál alacsonyabb lesz, körülbelül 20 forint négyzetméterenként.

A képviselők a szeptember végi ülésükön döntöttek arról, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet miatt elhalasztják a Böszörményi úti, lebontott irodaházak területén tervezett építkezést. A BBSZ Ingatlan 2022 Kft. a kiviteli terveknek megfelelően – a munkafázist az elhalasztott építkezés miatt előrehozva – 10 centiméter vastag hőszigetelést helyezett el a szomszédos lakóépületek szabadon maradt tűzfalain, de a lakók kérésére, Fonti Krisztina alpolgármester és Sikota Krisztina helyi képviselő előterjesztése alapján az önkormányzat további 10 centiméter –összesesen 20 centiméter – vastagságú hőszigetelő réteg kialakítására biztosított most forrást.

A közösségi együttélés rendeletben rögzített, alapvető szabályainak megszegése esetén kiróható bírságok összegének felső határát a törvényi maximumhoz igazította a testület. Természetes személyekre vonatkozóan így kétszázezer forintra, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében pedig kétmillió forintra nő a kiszabható legmagasabb összeg.

A gazdátlan állatok, különösen a madarak és macskák szennyező módon történő etetésére vonatkozó rendelkezés kiegészült a közterületi etetéssel, továbbá nemcsak vaddisznóknak, hanem más vadállatoknak sem lehet ezentúl élelmet kihelyezni. A zöldterületek járművel történő károsítása esetén – néhány kivételtől eltekintve – a jármű üzembentartójának kell majd felelnie.

A képviselő-testület módosította a Hegyvidéki Egészségügyi Központ alapító okiratát, a Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti, felújított műemléképület első emeletén ugyanis négy felnőtt háziorvosi praxisnak helyet adó rendelő került kialakításra. Fonti Krisztina alpolgármester elmondta, hogy a Szilágyi Erzsébet fasori épület rendbe tételével lezárult az önkormányzat 2016-ban elindított, nagyszabású rendelőfelújítási programja, aminek keretében, 1,2 milliárd forintból az összes felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő megújult.

A képviselő-testületi ülés közvetítése itt tekintő meg: https://www.youtube.com/watch?v=qdNIXCHniYM