Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

emlektabla01

Tisztelgés Dr. Fekete Lajos turkológus, levéltáros emléke előtt

Halálának 50. évfordulója alkalmából márványtábla avató ünnepségre került sor Dr. Fekete Lajos történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja egykori lakóházánál, a Táltos u. 12. szám alatt.

A Hegyvidéki Önkormányzat által támogatott avatót a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kara kezdeményezte. „Fontosnak tartjuk, hogy emléket állítsunk azoknak a kerületi lakosoknak, akik tudományterületükön jelentős munkát végeztek.” – mondta köszöntőjében Csepreginé Volosinovszki Mária, Oktatási és Közművelődési irodavezető, a program moderátora. Elsőként Dr. Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója a tudós rendkívüli teljesítményét részletezte, majd Dr. Hegyi Klára, történész az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója, Fekete Lajos tanítványa személyes hangvételű beszéddel emlékezett a professzorra. Buza Kristóf, követségi tanácsos, konzul, a tudós életútjának fontosabb állomásait vázolta fel: a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarának elvégzése után doktori fokozatot is szerzett, de végzése évében, a világháború idején az orosz fronton találjuk, itt nyílik lehetősége megtanulni élete meghatározó idegen nyelvét, a török hadifogolytársaktól. Majd a tardosi gazdálkodó család és a Táltos utcai ingatlan összekapcsolódásáról beszélt, valamint megemlékezett a teológus bátyról, Fekete Mihályról is, akinek jelentős szerepe volt öccse pályájának egyengetésében.

fodor_pal02

Dr. Hamar Imre, az ELTE nemzetközi ügyek rektorhelyettese Fekete Lajos életrajzából idézett, majd munkásságát elemezve elmondta, döntően Fekete Lajosnak köszönhető, hogy Magyarországon nemzeti tudományágként is emlegetett turkológián belül az oszmanisztika önálló, egyetemi szinten megjelenő diszciplínává nőtte ki magát, amelynek mindmáig jeles képviselői az ő nyomdokain haladnak tovább. „Nevét, amelynek ez a tábla is emléket állít, azon kevés tudódok között említhetjük, akik nemcsak időtálló életművekkel, iskolateremtő fáradozásukkal, de példamutató szerénységükkel, alázatukkal is kiemelkednek.” – zárta szavait. Az emléktábla a tardosiak számára is ajándék – tolmácsolta büszkeségüket Csabán Béla, Tardos község polgármestere. Köszönetképpen diákkórusuk két tagja a Tardos himnuszt és két tót nótát adott elő. A programot Csörsz Rumen István és Sudár Balázs régizenei műsorral, török kori hangszeres zenével színesítették. Végezetül Fonti Krisztina, a Hegyvidéki Önkormányzat alpolgármestere koszorút helyezett el az emléktáblánál.

fonti_fodor03