Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Tájékoztatás az önkormányzati és állami fenntartású nevelési, oktatási intézményekben és a bölcsődékben biztosított ügyeltről

Tájékoztatás az önkormányzati és állami fenntartású nevelési, oktatási intézményekben és a bölcsődékben biztosított ügyeletről

A Hegyvidéki Önkormányzat a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében saját hatáskörben hozott rendelkezéseit a Magyar Kormány veszélyhelyzetet kihirdető rendeletével összhangban valósítja meg. Mindezen rendelkezések figyelembe veszik azon szülők igényeit is, akik nem tudják megoldani a veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekfelügyeletet. A XII. kerületi intézmények rendszeres és fokozott fertőtlenítés mellett biztosítják a gyermekek felügyeletét, ugyanakkor megkérjük a szülőket, hogy aki megteheti, tartsa otthon a gyermekét, és csak abban az esetben vegyék igénybe az ügyeleti szolgáltatást, amennyiben más megoldást nem találnak.

Bölcsődék

A XII. kerület bölcsődéi március 18-tól bezártak, ettől a naptól mindhárom bölcsődében csak ügyeletet biztosítunk.

Az ügyeletre vonatkozó igényt a bölcsődékben, az intézményvezetőknél lehet leadni. Amennyiben egy bölcsődei csoportban összegyűlik a kiscsoportos létszámnak megfelelő számú (legfeljebb 12 fő) gyermek, akkor az adott intézményben biztosítjuk az ügyeletet, ennél kevesebb gyermek esetén egy bölcsőde, összevont csoporttal tart nyitva. Arról, hogy melyik bölcsőde látja el az ügyeletet, az intézmények folyamatosan tájékoztatják a szülőket.

Óvodák

A Hegyvidéki Önkormányzat fenntartásában működő óvodák március 18-tól ügyeleti beosztásban látják el a gyermekek felügyeletét.

A kerület nagysága miatt az ügyeletet háromheti váltásban két-két óvoda biztosítja. Arról, hogy melyik a soron következő ügyeletes intézmény, a szülők írásban kapnak tájékoztatást.

Április 14. és 30. között a Táltos Óvoda és a Zugliget Óvoda látja el a gyermekek felügyeletét.

Az egyházi, alapítványi, illetve magánóvodák és magánbölcsődék esetében – a jogszabályok figyelembevételével – a fenntartó dönt a nyitva tartásról, illetve az ügyeleti rendről.

Iskolák

A 2020. március 14-én megjelent 3/2020. (III.14.) EMMI határozat alapján az iskolákban 2020. március 16-tól az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos az iskolák oktatási célú látogatása.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között személyes találkozást nem igénylő, online vagy egyéb módon történik.

A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16-ától, indokolt esetben a területileg illetékes tankerületi központ szervezi meg munkanapokon a napközbeni, kiscsoportos felügyeletet.

A XII. kerületben a Közép-Budai Tankerületi Központ a saját fenntartású intézményei esetében minden tanuló részére a saját iskolájában, a nem állami fenntartású intézmények tanulói számára a Németvölgyi Általános Iskolában (1126 Budapest, Németvölgyi út 42-46.) biztosítja a felügyeletet.

Gyermekek étkeztetése

Az ügyeletet igénylő gyermekek részére az e-menza rendszerben, a szokásos módon rendelhetik meg a szülők az étkezést.

A hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését kérelemre a Hegyvidéki Önkormányzat biztosítja a Németvölgyi iskolában. Az érintett családokkal a Népjóléti Iroda veszi fel a kapcsolatot.

A kedvezményes étkezésre jogosult tanulók számára az elvitelre történő rendelés lehetőségét biztosítja az önkormányzat.