Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Lehullt a lepel Tamási Áron szobráról

Lehullt a lepel Tamási Áron szobráról

Tamási Áron halálának évfordulóján, nem sokkal a nemzeti összetartozás napja előtt leleplezték az élete utolsó húsz évét a Hegyvidéken töltő, székely magyar író szobrát a Kiss János altábornagy utcában, a Tanítóképző épülete előtt. Az alkotó első egész alakos fővárosi szobránál Pokorni Zoltán polgármester, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, valamint Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Tamási-emlékév fővédnöke mondott avatóbeszédet.

 

„Tamásival, a legnagyobb erdélyi, székely íróval leggyakrabban Trianont, nemzeti tragédiánkat azonosítjuk. Nem véletlen, hogy most adjuk át ezt a szobrot: halálának van az évfordulója, de a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója is a jövő héten lesz” – mondta el Pokorni Zoltán a szoboravató ünnepségen.

pokorni_zoltan02

A polgármester arról is szólt, hogy 2010-ben Kövér Lászlóval közösen kezdeményezte a parlamentben, hogy június 4-e, Trianon évfordulója, a nemzeti összetartozás napja egy olyan emléknap legyen az iskolákban, amin nemcsak a fájdalmas elszakításra emlékezhetnek a fiatalok, hanem arra az értékre is, amit a határon túli magyarság jelent az egész magyar nemzet számára. És hogy ez ne csak plusz történelemóra legyen, vagy „egy vigyázzállásos, unt vagy utált iskolai ünnepség”, ezért tűzték ki azt a célt – amit a Hegyvidéki Önkormányzat már 2006-ban elindított programként –, hogy minden magyar gyerek életében legalább egyszer jusson el osztálykirándulás formájában, a magyar kormány támogatásával határon túli, magyarok lakta területre.

„Jó dolog tudni a történelmi adatokat, évszámokat, a fájdalmas tényeket, de ezek mind információk, amiket egy gyerek hamar elfelejt. Ellenben ha átélt élménnyel gazdagszik, hozzá hasonló, vele egykorú gyerekekkel találkozik, azt élete végéig megjegyzi” – véli a polgármester. Megemlítette, hogy az elmúlt években, pályázati támogatással harminchárom határon túli kirándulás valósult meg a tankerületi intézményekben, és ezeken közel kilencszáz diák vett részt.

Pokorni Zoltán szerint jó helyre került Tamási Áron szobra: a Tanítóképző kapuja előtt arra emlékezteti a pedagógusokat és pedagógusjelölteket, hogy nemcsak regényeket, novellákat, verseket kell olvasni, hanem a mai gyerekeknek hiteles, élményszerű módon érdemes megvilágítani, mit jelenthet határon túli magyarnak lenni. „Ha ezt megérzik, akkor azt is megértik, mit jelent a határon belül magyarnak lenni” – jelentette ki.

„– Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő nyugalmával és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam: –Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon!” – idézte Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke Tamási Áron talán legismertebb sorait az Ábel Amerikában című művéből, hozzátéve: az író sokat idézett mondatai soha nem válnak közhelyessé, mert mély igazság rejtőzik bennük.

eros_kinga02

„Ha a mondatok forrása tiszta, akár egy áttetsző patak valahol a Kárpátok rengetegében, akkor azokat soha nem szennyezheti a történelem, az emberi gyarlóság semmiféle mocska” – magyarázta az elnök. Tamási prózájának nagy varázslataként értékelte azt, hogy miközben a szülőföldről beszél, annak tájait és embereit idézi meg, mégis képes mindezt egyetemessé emelni, olyan irodalommá, amelyet a Föld bármelyik pontján megértenek.

Tamási Áron „a magyar irodalom székely realista táltosa” – így jellemezte az írót ünnepi beszédében az Országgyűlés elnöke. Kövér László szerint Tamási olyan korban élt és alkotott, amiben a székelyek és magyarok igazsága nem volt sem kimondható, sem elhallgatható. Úgy látja, ebből az „ellentmondásból fakadó drámaiság sugárzik végig az életművén”, amelyben a létfeszültséget székely derűvel tette elviselhetővé.

kover_laszlo03

„Mint ismert, a farkasszemet nézni valakivel szólásunk azt jelenti, nem kitérni a rossz elől, hanem dacolni és szembeszállni vele. Aki farkaslaki, annak különösen jól kell tudnia mindezt” – utalt a politikus Tamási szülőhelyére. Felelevenítette Tamási Áronra három nagy próbatételét az életében: 1918-ban, az első világháborúban az olasz fronton nézett farkasszemet a halállal, majd 1937-ben az etnikai kirekesztéssel fenyegető romániai fasizmussal, 1956-ban pedig az ideológiai kirekesztést hirdető, nemzetáruló magyarországi kommunistákkal került szembe.

„Mindhárom esetben emberként, magyarként és írástudóként erkölcsileg ő került ki győztesen a szembenézésből. Az ő művészi igazságai azért váltak örök igazságokká, mert aranyfedezetük a valóságban, a nemzeti hűségben és az írástudói felelősségben, a jellemben rejlik” – hangsúlyozta Kövér László.

Az Országgyűlés elnöke felidézte, hogy Tamási már 1937-ben arról beszélt: Európában 40 millió ember él kisebbségi sorban. Azóta a helyzet csak romlott – tette hozzá –, nem 40, hanem 50 millió európai ember él nemzeti kisebbségi sorsban, és „napjainkra már az európai többségi nemzetek identitását és emberi méltóságát is hasonló veszélyek fenyegetik, mint a nemzeti kisebbségekét.” Szerinte napjainkra már ott tartunk, hogy a transznacionális hatalmak az európai nemzeti többségeket is otthontalanná akarják tenni, mindezért „székely táltosunk azon megállapítása, mely szerint azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, napjainkban nemcsak magyar, hanem nagyon időszerű európai igazság is.”

farkaslaki_nepdalkor

Tamási Áron első egész alakos budapesti szobrát, Matl Péter kárpátaljai szobrászművész alkotását Kövér László, Pokorni Zoltán, Erős Kinga, illetve a Csibi Krisztina, a Tamási-emlékév programjainak lebonyolításával megbízott Magyarság Házának igazgatója leplezte le. Az eseményen sokak mellett jelen volt az író szülőfaluja, Farkaslaka küldöttsége, valamint a hegyvidéki Tamási Áron iskola diákcsoportja is.

kover_pokorni01

A szobrot Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos, gyulafehérvári plébános, Adorjáni Dezső erdélyi evangélikus püspök, Ráduly-Baka Zsuzsanna kovásznai református lelkész, valamint a szintén Erdélyből származó, de Budapesten szolgáló Czire Szabolcs unitárius lelkész áldotta meg. A Hegyvidéki Önkormányzat nevében Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester koszorúzta meg az emlékművet.

tamasi_aron_szobor01