Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Kérdések és válaszok az új építési szabályzat kapcsán

Kérdések és válaszok az új építési szabályzat kapcsán

Véget ért egy hosszabb tervezési és egyeztetési folyamat, aminek eredményeképp új, egységes építési szabályzat lép életbe a XII. kerület több mint felét lefedő, észak-hegyvidéki területeire vonatkozóan. A szabályozási terv kapcsán számos lakossági és képviselői kérdés, észrevételétel érkezett az önkormányzathoz, ezekre Buda Miklóstól, a szakmai anyagot készítő Minerva Várostervező Kft. ügyvezetőjétől kértünk választ.

- Amikor egy új építési szabályzat készül, a lakók minden esetben az újabb beépítési lehetőségek miatt kezdenek aggódni, érthető módon féltik a megszokott nyugalmukat. Az észrevételekből most is ez az aggodalom tükröződik: van-e ennek bármilyen alapja?

- Az Észak-Hegyvidékre vonatkozó új rendezési terv alapvető célja, hogy egységesítse a jelenleg hatályban lévő, hét különböző építési szabályzatot. Az egységesítési szándékon túl, az önkormányzat megbízásából arra törekedtünk a terv készítése során, hogy megőrizzük a környék építészeti és természeti értékeit. Egyik legfontosabb változás, hogy különféle szabályozási eszközökkel, „bónuszokkal” ösztönöznénk a leromlott állapotú, védett épületek felújítását: például kismértékű bővítési lehetőséget biztosítanánk a tulajdonosoknak, hogy a mai igényeket kielégítő életteret alakíthassanak ki az ingatlanokban. Ez azonban csak szigorú önkormányzati kontroll alatt valósulhatna meg, a terveket ugyanis el kellene fogadnia a tervtanácsnak, a felújítás határidejét pedig hatósági szerződésben rögzítenék a felek. További újdonság, hogy a kertvárosias területeken, új építkezések esetében az eddigi 125 négyzetméteres lakások helyett a 200 négyzetméter feletti lakások építését ösztönözzük. Ezáltal egy-egy telken kevesebb lakás jöhet létre, és így nagyban csökkenthetjük a gépjárművek okozta környezeti terhelést. Új területeket nem jelöltünk ki beépítésre, ehelyett inkább a funkciójukat vesztett intézményi területeken tennénk lehetővé a lakások építését.

- Vannak, akik épp a korábbi intézményi területeken megvalósítható lakásépítéseket illetik kritikával. Erre a lehetőségre miért van szükség?

- Budapesten jelenleg a XII. kerületben épül a legkevesebb lakás, ugyanakkor jelentős igény mutatkozik az új otthonok iránt. Újabb területeket nem vonunk építési övezetbe, viszont a lakóövezetekbe ékelődő, egyes használaton kívüli intézményi területek esetében megengedhetőnek tartjuk a lakásépítést, ha a beépítés mértéke igazodik a környék lakóövezeteihez.

- Ami a konkrét, problematikusnak vélt helyszíneket illeti, Csillebércen például, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja mellett, két ingatlanon állítólag a telekterülettel megegyező méretű épületet lehetne kialakítani. Ez igaz?

- Nem, ez tévedés. Az egyik, kifejezetten nagy, mintegy 80 ezer négyzetméteres telken 0%-os a beépíthetőség. A másik, tized ekkora telken megmaradt az eddigi beépítési lehetőség, viszont pontosítottuk az építménymagasság számítását, hogy toronyszerű ház – amit az eddigi szabályok nem zártak ki – ne épülhessen.

- Volt, aki azt kifogásolta, hogy egyes, erdőterületbe sorolt ingatlanokon viszonylag alacsony zöldfelületi arányt és magas beépítettséget engedélyez a szabályozás. Hogyan lehetséges ez?

- Úgy, hogy a szóban forgó ingatlanok valójában már beépített telkek. Ilyen például a Libegő felső végállomása, a zugligeti Niche kemping, vagy az önkormányzat Mátyás király úti napközis tábora.

- Többen úgy vélik, hogy a módosítások jelentős környezeti hatással járnak, és emiatt a környezeti vizsgálatot hiányolják…

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat, amit az önkormányzat elküldött az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek, továbbá kikérte a véleményüket a környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről. Nyilatkozataik szerint az új szabályzat nem jár nagymértékű környezeti hatással, így a környezeti vizsgálatot sem tartották szükségesnek.