Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

_D1A0992_akoszu

Anna-réti pályázati hirdetmény

Pályázati hirdetmény a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervére

Read this announcement in English

Az ötletpályázat célja

2020-ban Budapesten kerül megrendezésre az 52. Eucharisztikus Világkongresszus, amely egy nemzetközileg is nagy figyelemnek örvendő rendezvény. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék a normafai helyszínnel a Világ Királynője Engesztelő Kápolna emlékével kapcsolódhat a kongresszus során tervezett eseménysorozathoz.

A szándék egy olyan építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) jelként mutatkozó, kis szabadtéri misézőhely, szabadtéri oltár létrehozása, amely a kongresszusi eseményen túl az Anna-réten átfutó nyugat-keleti (Máriacell-Csíksomlyó) és az észak-déli (Csesztohova-Mejdugorje) Mária-zarándokutak találkozásában egy induló-érkező pihenőhelyként is alkalmas lehet.

A pályázat célja olyan ötletek, javaslatok összegyűjtése, amely alapja lehet a látomás emlékéül szolgáló, időszakos használatú szabadtéri miséző-, emlékhely jövőbeli konkrét tervezési programjának, koncepciójának.

Az ötletpályázat tárgya

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Anna-réti miséző-, emlékhely koncepciótervének elkészítése.

Kiírók a pályaművekben építészeti, tájépítészeti, képzőművészeti (szobor) javaslatot várnak a meglévő Anna-réti kápolnához kapcsolódóan, mely emlékéül szolgál a Világ Királynője Engesztelő Kápolnának. Ennek megfelelően az elvárás egy kisméretű, időszakos használatú, szabadtéri miséző-, emlékhely kialakítása, amely akár építményként, akár kisebb tájépítészeti jelként (pl. terepalakulat), vagy képzőművészeti elemként is megjelenhet.

A Pályázó több szempont vizsgálata alapján (hatástanulmány és a téli sportpályák biztonságos használatának megőrzésével) jelölje meg a kiírásban ajánlott területeken (lásd: 1. számú melléklet) vagy akár azokon kívül, de az Anna rét területén belül, a számára legkedvezőbbnek ítélt helyszínt.

A tervezendő funkciónak helyet adhat az Anna-réten meglévő kis kápolnától 60-70 méterre, északra található kör alakban elhelyezkedő hat fából álló facsoport által határolt terület, valamint annak közvetlen környezete is. A helyszín kiválasztása során fontos szempont, hogy az alkotás ne akadályozza a hegyoldalon a téli sportolási lehetőségeket.

A kápolna megépítése céljából korábban gyűjtött építőkövek felhasználása lehetséges, azonban nem elvárás. Az építőkövek (26 db) a meglévő kápolna környezetében és a hatos gesztenyefacsoport ölelésében találhatóak.
A miséző-, emlékhely koncepciójának kialakítása során fontos szempont a szakralitásnak megfelelő egyszerű és őszinte megoldás keresése. A megoldást egyaránt jellemezze a hittel áthatott befogadás, nyitottság és a mértéktartó visszahúzódás, alázatosság.

A terv gondolatisága és eredménye őrizze magában azt a tiszta szerkesztési módot, amely tükrözi a környezetét érintetlenül hagyó és a természetet tiszteletben tartó kapcsolatot. A tájba illeszkedő formavilág és természetközeli anyaghasználat alkalmazása a helyszínt tekintve alapvető elvárás.

A pályázat lebonyolítása
Az ötletpályázat eljárásának típusa, formája
A tervpályázati eljárás fajtája: ÖTLETPÁLYÁZAT
A tervpályázati eljárás modellje: NYÍLT ELJÁRÁS
A tervpályázat: TITKOS

A tervpályázat kiírása és lebonyolítása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
- a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról (a továbbiakban: Korm. rend.) és
- jelen ötletpályázati kiírás előírásai
szerint történik.

Az ötletpályázat kiírói
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hivatala
Képviselője: Süllei László általános érseki helynök
Címe: 1014 Budapest, Uri utca 62.
Postacím: 1250 Budapest, 1. Pf. 1.
és
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képviselője: Pokorni Zoltán polgármester
Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.

Az ötletpályázat lebonyolítói
Képviselő: Hathy Zsuzsanna Judit, főépítész
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
Címe:  1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.

és

Képviselő: Sandner Zoltán, építészmérnök, építési előadó
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal
Címe:  1014 Budapest, Uri utca 62.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 925.


Kapcsolattartó
Név: Vargáné Pató Georgina
Telefon: +36 70 9533053
e-mail: annaretipalyazat


Az ötletpályázat időtáblázata

2018. október 3. szerda - A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete
2018. október 8. hétfő 10:00 - Helyszíni szemle (találkozás a Normafa síház előtt.)
2018. október 12. péntek - A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje
2018. október 19. péntek - A kérdésekre adott válaszok határideje
2019. január 15. kedd 16:00 - A pályaművek beérkezésének határideje

2019. február 21-én
2019. március 1. (péntek) 12:00-ig, ügyfélfogadási időben, díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása (kizárólag személyesen)


Amennyiben az időpontoknál csak nap (dátum) szerepel, akkor az aznap 23 óra 59 percet jelent.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei
A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet a pályázat honlapján regisztráló minden természetes személy, jogi személy és alkotói csoport. Egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt a pályázaton. A pályázaton való részvétel díjmentes.

Az ötletpályázati dokumentáció elérése
A pályázati kiírás és mellékletei elektronikus formában elérhetőek a https://www.hegyvidek.hu/annaret-palyazat címen.
A letöltéshez regisztráció szükséges.

A pályaművek benyújtása
A pályaműveket papíralapon A/3 méretben és digitális formátumban kell benyújtani,
„A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények” bekezdésében részletezett formában.

A pályázati anyagokon a pályázó személyére utaló semmilyen jelzés nem szerepelhet, a titkosság biztosítása érdekében.

Díjazás
A beérkezett pályaművek díjazására és megvételére bruttó 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legmagasabb összege bruttó 2.500.000,- Ft.
A legalacsonyabb megvétel összege bruttó 300.000,- Ft lehet, a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke szerint.

Bírálóbizottság
Szavazásra jogosultak:
Elnök: Süllei László Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános érseki helynöke

Társelnök: Hathy Zsuzsanna Judit főépítész
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Tagok
Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara elnökségi tag
Dr. Finta József DLA h.c. Ybl Miklós- és Kossuth-díjas építész, akadémikus
Bodonyi Csaba DLA Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, akadémikus
Vincze Attila táj- és kertépítész, vezető tervező
Baranyainé Kontsek Ildikó Keresztény Múzeum, igazgató
Sandner Zoltán Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal, Építészmérnök, építési előadója
Salamin Ferenc Ybl Miklós és Kós Károly-díjas építész, akadémikus
Dr. Salamin András Budapest-Zugligeti Egyesület elnöke
Balázs Attila Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány elnöke

Szavazásra nem jogosultak:
Jogi szakértő: dr. Zsilinszky Tibor ügyvéd
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Szakértők:
Szabó-Kalmár Éva Városrendezési és Főépítészi Iroda irodavezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Szabó Krisztina kommunikációs vezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Rimóczi János Városfejlesztési Iroda irodavezető
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Mikó Gergely Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény vezetője

dr. Herczeg Ágnes táj- és kertépítész, vezető tervező

Bizottsági titkár:
Vargáné Pató Georgina tervtanácsi titkár
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal


Az Anna-réti miséző-, emlékhely Ötletpályázat eredményének kihirdetésére és a díjak átadására 2019. február 21-én, csütörtökön 11 órakor került sor, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. 

A Budapest XII. kerület ANNA-RÉTI MISÉZŐ-, EMLÉKHELY nyílt, titkos ötletpályázat végeredménye: 

Rangsorolás nélkül díjban és 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forintos pályadíjban részesült a 3. számú pályamű, amelynek szerzője: Wéber Építésziroda Kft.,
szerzők: Wéber József és Jármai Zsolt. 

Rangsorolás nélkül díjban és 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forintos pályadíjban részesült a 4. számú pályamű, amelynek szerzői Pongor Soma László és Pásztor Bence. 

Rangsorolás nélkül díjban és 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forintos pályadíjban részesült a 23. számú pályamű, amelynek szerzői Szilágyi Norbert és Nagy Mercédesz Erika. 

Rangsorolás nélkül megvételben és 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forintos megvételi díjban részesült a 2. számú pályamű, melynek szerzői: Márkus Péter és Koczka Kristóf. 

Rangsorolás nélkül megvételben és 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forintos megvételi díjban részesült a 9. számú pályamű, melynek szerzője: Beke-Tóth Szilvia. 

Rangsorolás nélkül megvételben és 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forintos megvételi díjban részesült a 12. számú pályamű, melynek szerzője: Hayde Réka Zsuzsanna. 

Rangsorolás nélkül megvételben és 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forintos megvételi díjban részesült
a 36. számú pályamű, melynek szerzői: Perényi Stúdió Kft.
szerzők: Perényi Flóra, Andrei Durloi és Perényi Tamás 

Rangsorolás nélkül megvételben és 400.000.-Ft, azaz négyszázezer forintos megvételi díjban részesült a 41. számú pályamű, melynek szerzői: Kruppa Gábor és Furmann-né Horváth Júlia 

Regisztrált felhasználók a https://www.hegyvidek.hu/annaret-palyazat címen megtekinthetik az ötletpályázat zárójelentését.