Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Közlemény

Közlemény

A Közbeszerzési Döntőbizottság értékelt három 2021 novemberében indított közbeszerzési eljárást és a következő megállapításokat tette:

A Közbeszerzési Döntőbizottság a bírság kiszabása során értékelte, hogy a vizsgált közbeszerzési eljárások vonatkozásában az ajánlatkérővel szemben korábban jogsértést nem állapított meg, figyelemmel volt a jogsértés megtörténte és a hivatalból folytatott jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt időtartamra, ahogy arra is, hogy nem volt megállapítható a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volta, különös tekintettel arra, hogy a jogsértés megtörténte az ajánlatkérő eltérő jogértelmezésén alapult. A Döntőbizottság az ajánlatkérő javára értékelte az eljárást segítő együttműködő magatartását, ahogy azt is, hogy az Önkormányzat maga szorgalmazta az esetleges jogsértés feltárását, maga kérte a Közbeszerzései Hatóságtól, hogy a Döntőbizottság előtt hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezzen. A Döntőbizottság mindezek mellett figyelemmel volt arra a körülményre, hogy az ajánlatkérő a vizsgált közbeszerzési eljárásokra felhívott gazdasági szereplők tekintetében a cégadatokat és a kamarai nyilvántartásba szereplés tényét megvizsgálta, ahogy a nemzeti eljárásban kötelezően előírandó kizáró okok fenn nem állását is ellenőrizte.

A fentiek alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság 300.000 forint bírságot állapított meg, amit nem közpénzből az Önkormányzat, hanem a szerződött közbeszerzési tanácsadó fizet meg saját pénzéből.