Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Oktatás, nevelés

Csillebérci Cseperedő Óvoda

Óvodavezető: Szemán Erika
Cím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
Tel.: 30/856-86-58
E-mail: erika@cseperedoovoda.hu
Honlap: www.cseperedoovoda.hu
Fenntartó: Csillebérci Cseperedő Alapítvány

A fővárosban vagyunk, és mégis a természet közvetlen közelében, a Széll Kálmán tértől 15 percnyi autózásra. A budai hegyek és erdők közelsége meghatározó fontosságú mindennapi életünkben. „Ép testben ép lélek”, tartja a mondás, és valóban az egészség megőrzésének egész életünkön át rendkívüli fontossága van. Az egészség megőrzésének igényét szerintünk gyermekkorban kell kialakítani. Egészség = testi, lelki, szellemi és szociális harmónia.

Ezért hisszük, hogy:

 • derűs, kiegyensúlyozott, elfogadó légkörrel,
 • sok-sok változatos programmal és tevékenységgel,
 • a játékon keresztül megvalósuló egyéni fejlesztéssel,
 • a szülők igényeire alapozott hagyományokkal, amelyek a gyermekeket, szülőket, óvónőket, egymást elfogadó, szerető, segítő közösséggé formálják,
 • korszerű étkezési szokások kialakításával, a táplálkozás egyensúlyának megőrzésével,
 • helyes higiénés szokások kialakításával,
 • helyes életritmus kialakításával,
 • sok szabadban végzett tevékenységgel, mozgásos játékkal,
 • meleg elfogadó nevelői attitűddel,
 • saját érzelmeik felismerésének és kifejezésének szabályozására késztetéssel,
 • alapvető erkölcsi érzelmek felismertetésével (pl: együttérzés, igazságosság, igazmondás, segítőkészség, örömszerzés, udvariasság, összetartozás),
 • sokoldalú érzékszervi megtapasztaltatással,
 • a gondolkodási műveletek minél alaposabb begyakorlásával,
 • alkalmazkodó és kooperációs készség kialakításával,
 • önálló helyzetmegoldó, konfliktuskezelő képességük kialakításával,
 • kommunikációs és metakommunikációs képességeik fejlesztésével a jövő emberpalántáit felkészíthetjük felnőtt létük kihívásaira.