Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Időskorúaknak

Segélyhívó készülék időseknek

Az Önkormányzat segélyhívó készülék üzemeltetési költségeihez nyújt támogatást azon kerületben élő idősek részére, akik 70. életévüket betöltötték és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 Ft-ot. A készülék igénybevételének további feltétele, hogy a kérelmező személy hozzátartozója, egyéb ismerőse vállalja, hogy riasztás esetén segítséget nyújt a kérelmező számára.

Az Önkormányzat a segélyhívó készülékek kihelyezését biztosító Sonaris Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján

  • Vivago Locate készülék bérleti- és diszpécserszolgáltatási díjához, valamint
  • Vivago Domi készülék diszpécserszolgáltatási díjához nyújt havonta 50 %-os támogatást.

A támogatás összege mindkét esetben havonta 2 845 Ft, amely összeget az Önkormányzat a Sonaris Kft. részére utalja át. A fennmaradó 50 %-os önrészt a kérelmező közvetlenül a Sonaris Kft. részére, külön szerződés alapján negyedévente fizeti meg.

A segélyhívó készülékek ütés- és vízállóak, ezenkívül GPS helymeghatározóval ellátottak. Diszpécserszolgáltatás alatt a segélyhívó készülékekről érkező riasztási információk fogadását, rendszerezését és meghatározott telefonszámokra történő továbbítását kell érteni. A készülékről érkező jelzés a diszpécserközpontba érkezik, ahonnan a megadott családtag automatikus értesítést kap. Az értesítés a jelzés típusától függően hanghívás, SMS, e-mail, vagy a Vivago MOBILE mobiltelefon alkalmazás értesítésén keresztül érkezik a családtaghoz.

Értesítés esetén a Vivago MOBILE mobiltelefon alkalmazásban a segélykérő tartózkodási helye megtekinthető, hozzá a navigáció a mobiltelefonon egyszerűen indítható. A riasztás nyomán felmerülő kivonulási és ellátási feladatokat a segélykérő családtagjai saját kompetenciakörükön belül szervezik meg és látják el.

A segélyhívó készülék üzemeltetési költségeihez való önkormányzati támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájához nyújtható be. A kérelem formanyomtatványa átvehető a Népjóléti Irodán és az Ügyfélszolgálaton, vagy letölthető innen. A kitöltött kérelem mellé a jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat is csatolni kell. A kérelmet a polgármester bírálja el.