Ülés megtekintése

Képviselő-testületi ülések
2024.06.26

Meghívók

Meghivo_20240626_KT.pdf (aláírt)   (pdf, 127 KiB)  

Napirend

Kerületi Építési Szabályzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
1nr_KESZ.pdf (aláírt)   (pdf, 2 MiB)  
A Képviselő-testület átruházott hatásköreivel kapcsolatos döntéshozatal
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
2nr_mellekletek.pdf (aláírt)   (pdf, 763 KiB)  
2nr_modosito_javaslat.pdf (aláírt)   (pdf, 64 KiB)  
Az előterjesztés mellékletei későbbi időpontban kerülnek feltöltésre.
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 34/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
3nr_Kiegeszito_javaslat.pdf (aláírt)   (pdf, 115 KiB)  
3nr_Lakberrendelet_mod.pdf (aláírt)   (pdf, 369 KiB)  
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet második módosítása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
A Csillebérci Üdülőterület tulajdoni viszonyainak rendezése tárgyában folyamatban lévő társadalmi egyeztetés lefolytatására nyitva álló határidő meghosszabbítása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Tájékoztatás az Egészséges Utcák - a Böszörményi út, mint a Hegyvidék főutcája fejlesztése pályázatról
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Raktár használatba adása a Polgármesteri Hivatal részére
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
A Budapest XII. kerület, Királyhágó tér 6-7. szám alatt épülő mélygarázsban kialakításra kerülő gépkocsi beállóhelyek hasznosítására irányuló pályázati feltételek módosítása
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Emléktábla elhelyezése dr. Sólyom László egykori köztársasági elnök emlékére
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
Emléktábla elhelyezése Marsall László költő emlékére
Nyílt
Fonti Krisztina alpolgármester
A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló
Nyílt
Menyhárt Éva
Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2023. évi munkájáról
Nyílt
Dr. Péczely Attila
Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. évi munkájáról
Nyílt
Dr. Harmos Andrea
Beszámoló a Köznevelési és Kulturális Bizottság 2023. évi munkájáról
Nyílt
Dr. Gidófalvy Dénes
A Pénzügyi Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló
Nyílt
Dr. Kardos Imre
Beszámoló a Zöld Bizottság 2023. évi munkájáról
Nyílt
Kovács Lajos
Beszámoló a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság 2023. évi munkájáról
Nyílt
Dr. Vincze Géza
A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének módosítása
Zárt
Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos döntéshozatal
Zárt
Javaslat kerületi kitüntetések adományozására (közoktatásban és köznevelésben dolgozók részére)
Zárt
A KIMBI Óvoda igazgatójának megbízása
Zárt
A Hegyvidéki Mesevár Óvoda igazgatójának megbízása
Zárt
A Művész úti Óvoda és Bölcsőde igazgatójának megbízása
Zárt
A Normafa Óvoda igazgatójának megbízása
Zárt
A Táltos Óvoda igazgatójának megbízása
Zárt
A Városmajori Óvodák igazgatójának megbízása
Zárt
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés elbírálása
Zárt

Dokumentumok

Résztvevők

Pokorni Zoltán polgármester
Fonti Krisztina alpolgármester
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna
Dr. Bernyák Adrienn
Dr. Borsodi Klaudia
Élő Norbert
Dr. Gámán Gábor
Dr. Gidófalvy Dénes
Hajdu Mária
Dr. Harmos Andrea
Dr. Kardos Imre
Kovács Gergely
Kovács Lajos
Menyhárt Éva
Mikó Gergely
Dr. Péchy László
Dr. Péczely Attila
Sikota Krisztina
Vadász Gábor
Dr. Vincze Géza