Ülés megtekintése

Bizottsági ülés - Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság
2024.05.14

Meghívók

20240514_meghivo_TVB.pdf (aláírt)   (pdf, 99 KiB)  

Napirend

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntéshozatal
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet első módosítása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Egyes rendezési tervek módosítása
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Budapest XII. kerületben lévő közterület elnevezése
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Felhatalmazás településrendezési kötelezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Térfigyelő (képfelvevő) rendszer elhelyezése és képfelvevővel megfigyelt közterület kijelölése
Nyílt
Pokorni Zoltán polgármester
Településképi kötelezési eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása – Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 18. szám 10173/3 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület déli homlokzatán beépített nyílászáró ügye
Zárt
Településképi bejelentési eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása – Budapest XII. kerület, Hegyalja út 154. szám 8080/8 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület pince tároló helyiségének rendeltetésmódosítása
Zárt
Településképi kötelezési eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása – Budapest XII. kerület, Zsolna utca 21/A. szám 9786/4 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület és kerítés ügyében
Zárt
Településképi bejelentési eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása – Budapest XII. kerület, Zirzen Janka utca 50. szám 10571 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület homlokzatán történő ablaknyitás ügyében
Zárt
Gazdasági társaság könyvvizsgáló választásával kapcsolatos döntéshozatal
Zárt
Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatba adása
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Budapest XII. kerület, 8476/12 hrsz-ú ingatlanon regisztrációs díj ellenében történő parkolással érintett területek bővítése
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Pályázaton meghirdetett helyiségek bérbeadása
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
Önkormányzati lakások bérbeadása
Nyílt
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző

Dokumentumok

Résztvevők

Menyhárt Éva
Dr. Gámán Gábor
Sikota Krisztina
Dr. Bernyák Adrienn
Kuczogi Dénes
Martinez Gábor
Mónus Angéla
Tóth Dezső
Dr. Vincze Géza