Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Gyorsbillentyűk listája

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Hegyvidéki Segítő Központjának SZABÁLYZATA a 70 év feletti ellátás igénybevételének feltételeiről

  • Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a 70. életévüket betöltött személyek ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. március 19-én létrehozta a Hegyvidéki Segítő Központot, amely koordinálja a kerületben élő 70 év feletti lakosok ellátásáról való gondoskodást a koronavírus-járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet idején.

  • A Hegyvidéki Segítő Központ jelen felhívással él a segítségre szoruló lakosokhoz, melynek keretében azon személyek (a továbbiakban: Ellátottak) jelentkezését várja, akik:
- 70 év feletti életkorú, a XII. kerületben állandó lakóhellyelrendelkező és ténylegesen is lakóhelyükön tartózkodó lakosok, akik
- vállalják, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt otthonukban maradnak, és 
- saját ellátásukról – közvetlenül vagy közvetve (hozzátartozó, szomszéd, egyéb segítő közreműködésével) – nem tudnak gondoskodni.

  • Az ellátásra jelentkezni a Hegyvidéki Segítő Központ a 06/30-644-6278, a 06/30-630-9725 valamint a 06/30-630-9749 telefonszámain veszélyhelyzet ideje alatt hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óráig lehet.

  • Ellátási igényt lehet bejelenteni:
- meleg étel házhozszállítására,
- élelmiszer házhozszállítására,
- gyógyszer házhozszállítására.

  • Meleg étel házhozszállítására igényt bejelenteni munkanapokon, telefonon keresztül, egy hétre lehet. Tájékoztatjuk az Ellátottakat, hogy az Önkormányzat a telefonos rendelések visszakereshetősége érdekében a telefonos rendeléseknél hangrögzítést végez. Ellátott a telefonos rendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléshez fűződő adatait az e-menza rendszerben az Önkormányzat rögzítse.

  • Élelmiszer házhozszállítására igényt bejelenteni munkanapokon telefonon vagy interneten keresztül lehet, melynek során az adásvételi szerződés az élelmiszer-kereskedő, mint eladó és az Ellátott, mint vevő között - eladó általános szerződési feltételei (ÁSZF) szerint - jön létre, mely tartalmazhat olyan előírást, mely szerint, ha a kiválasztott termék a kiszállítás napján nincsen raktáron, a kereskedő egy másik, ún. helyettesítő terméket kínálhat fel az eredeti helyett, melynek ára az eredeti terméktől eltérő is lehet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerződés távollevők között jön létre, ám a 45/2014. (II. 26.) számú Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint Ellátott nem gyakorolhatja elállási jogát különösen a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző, valamint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, továbbá olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

  • Gyógyszer házhozszállítására igényt bejelenteni munkanapokon elsősorban vényköteles termékek e-recept beváltása útján elsősorban interneten vagy telefonon keresztül lehet, melynek során az adásvételi szerződés a gyógyszer-kereskedő, mint eladó és az Ellátott, mint vevő között az eladó általános szerződési feltételei (ÁSZF) szerint jön létre, mely tartalmazhat olyan előírást, mely szerint, ha a kiválasztott termék a kiszállítás napján nincsen raktáron, a gyógyszer-kereskedő egy másik, ún. helyettesítő terméket kínálhat fel az eredeti helyett, melynek ára az eredeti terméktől eltérő is lehet. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerződés távollevők között jön létre, ám az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 21/B. § (1) bekezdése alapján gyógyszert visszavenni nem lehet.

  • A házhozszállítást önkormányzati munkavállalók és közérdekű feladatot ellátó – a Hegyvidéki Önkormányzat által kiállított megbízólevéllel és kitűzővel rendelkező – önkéntesek (a továbbiakban együtt: Önkéntesek) látják el. Kérjük, hogy a megvásárolt termékeket, pénzt és az ügyintézéshez szükséges iratokat – a személyes érintkezés minimalizálása, az egészség- és vagyonbiztonság érdekében – a lakáson kívül, az ajtóban adják és vegyék át. Tájékoztatjuk, hogy az Önkénteseink nem jogosultak az Ellátottak lakásába belépni és nyomatékosan felhívjuk figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet tesz, az bizonyosan nem lehet önkormányzatunk munkatársa.

  • Az ellátás keretében nyújtott házhozszállítás ingyenes, a megvásárolt termékek vételárát Ellátott köteles megfizetni. Amennyiben meleg étel rendelés értékét Ellátott az e-menza igénybevételével történő online rendelése keretében nem egyenlítette ki, úgy minden hét első kiszállításával egyidejűleg köteles a térítési díjat az önkéntesnek megfizetni. Amennyiben élelmiszer vagy gyógyszer vételárát Ellátott online fizetés keretében nem egyenlítette ki, úgy köteles azt a házhozszállítással egyidejűleg az Önkéntesnek megfizetni.

  • Felhívjuk az Ellátottak figyelmét, hogy az Önkéntesek munkájuk során az Ellátottak – átadás-átvétel során eljáró – teljesítési segédjeként kizárólag a kereskedőknél megrendelt és általuk csomagolt termékek Ellátottakhoz történő házhozszállítását, átadását és az ellenérték átvételét végzik – s bár munkájukkal szeretnének az Ellátottak megsegítésére és megelégedésére tevékenykedni – a termékek kiválasztásáért, helyettesítéséért és minőségéért nem tehetők felelőssé.

 

Budapest Hegyvidék, 2020. március 25.